Správní rada a dozorčí rada

Správní rada

MUDr. MARTINA DOSEDĚLOVÁ

MUDr. MARTINA DOSEDĚLOVÁ

Předsedkyně správní rady

Lékařka, zaměřující se na praktické lékařství, anesteziologii a intenzivní medicínu. Vede vlastní ambulantní zdravotnické zařízení MONSE a pracuje na ARO v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze.

Mgr. LUCIE VIDOVIČOVÁ, PhD.

Mgr. LUCIE VIDOVIČOVÁ, PhD.

Socioložka a výzkumná pracovnice na Ústavu populačních studií FSS MU. Spolupracuje s Institutem pro výzkum reprodukce a integrace společnosti a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí ČR. Jejím dlouhodobým výzkumným zájmem je sociologie stárnutí, věková diskriminace, postoje ke stárnutí, aktivní stárnutí a age-mainstreaming. Spolupracovala na národních i Evropských srovnávacích výzkumech (např. ActivAge; DIALOG - PPA; Obraz seniorů v médiích; Stárnutí v rámcových výukových programech). Jako konzultantka se účastní implementačních projektů z oblasti sociálně-zdravotní politiky. Spolupracuje s řadou nestátních organizací na projektech seniorské advokacie.

Prof. MUDr. JAN BULTAS, CSc.

Prof. MUDr. JAN BULTAS, CSc.

Významný český internista, kardiolog a kardio farmakolog. Od roku 2007 je vědeckým pracovníkem a učitelem Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty UK v Praze-Vinohradech. Zaměřuje se především na problematiku variantní anginy pectoris, němé ischemii myokardu a věnuje se tématům souvisejícím s rozvojem moderní farmakoterapie kardiovaskulárních nemocí. Je členem řady národních i mezinárodních odborných společností, v čele s Českou kardiologickou společností, European Society of Cardiology a International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy, a také členem redakčních rad řady odborných časopisů. Na svém kontě má na 400 publikací v předních českých i mezinárodních časopisech.

S. M. KONSOLÁTA Mgr. MIROSLAVA FRÝDECKÁ

S. M. KONSOLÁTA Mgr. MIROSLAVA FRÝDECKÁ

Sestra Konsoláta je Představená Domova sv. Karla Boromejského v Praze – Řepích, které je zdravotnickým zařízením i poskytovatelem sociálních služeb pro seniory. “Náš Domov dokazuje, že prožívání stáří může být pokojné a šťastné, když je člověku věnovaná péče, kterou potřebuje a kterou si zaslouží.” V roce 2008 získala Cenu Lady Pro, které je poctou nejvýznamnějším ženským osobnostem z oblasti společenského, veřejného a podnikatelského života.

Prof. MUDr. JAN ŠVIHOVEC, DrSc.

Prof. MUDr. JAN ŠVIHOVEC, DrSc.

Významný vědecký a akademický pracovník Farmakologického ústavu 2. Lékařské fakulty Karlovy Univerzity. Je členem České farmakologické společnosti, Farmaceutické společnosti, Internistické společnosti a taktéž mezinárodních společností International Society for Infectious Diseases, Eurotox, European Soc. Clinical Pharmacology, International Union od Pharmacological Science. Dále byl člen pracovní skupiny DURG WHO a expertem WHO v oblasti Essentials Drugs a Clinical Pharmacology, člen předsednictva ČLS JEP, předseda Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP, emeritní předseda České farmakoekonomické společnosti a člen Etické komise pro hodnocení reklamy na léky.

PhDr. MARIE HAKENOVÁ

PhDr. MARIE HAKENOVÁ

Členka zastupitelstva, ombudsmanka, členka Komise kulturní a obnovy památek, členka Komise bytové, členka Komise pro místní Agendu 21 a udržitelný rozvoj MČ Prahy 5.

Dozorčí rada

Mgr. Roman Šperker

Mgr. Roman Šperker

Předseda dozorčí rady

Mgr. Jiří Slavíček

Mgr. Jiří Slavíček

Právník se zaměřením na obchodní, softwarové a zdravotnické právo, fúze, akvizice, obchodní společnosti a družstva.

Petr Hošek

Petr Hošek