Startuje první jazyková akademie pro seniory v Česku

Elpida otvírá první Jazykovou akademii pro seniory v Česku, reaguje tak na společenský trend vzrůstajícího počtu seniorů, kteří se pravidelně vzdělávají

tisková zpráva ~ Praha ~ 6. 2. 2018

Kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem – heslo, které platí bez rozdílu věku. Ví to i organizace Elpida, která mění pohled na stáří a která už 14. února otevírá první Jazykovou akademii pro seniory v Česku.

Marii Hrstkové je 70 let. Před třemi lety jí zemřel manžel a ona si myslela, že pro ni skončil svět. Pak se ale od sousedky dozvěděla o kurzech anglického jazyka. Chtěla něco dělat, nějak vykročit ze smutku, a tak se přihlásila. Mezi začátečníky. Vlastně od toho nic nečekala, ale dnes říká, že jí angličtina změnila život.

„Bylo pro mě důležité, že jsem vůbec našla odvahu jít mezi lidi. To byl úplný základ, ostatní se přidávalo postupně. I když jsem si angličtinu vybrala vlastně naslepo, dnes jsem za ni ráda. Na podzim jsem byla se kamarádkou na týden v Řecku, kde jsem cítila jako úplně nový člověk: zvládla jsem si objednat jídlo v restauraci nebo se zeptala na cestu,“ líčí Marie.

Zkušení lektoři vedou v Elpidě jazykové kurzy pro seniory již deset let. V posledních třech letech zájem o ně kontinuálně stoupá.

„Zájem je ohromný, proto jsme se rozhodli založit první jazykovou akademii pro seniory v Česku. Naši lektoři mají s výukou obrovské zkušenosti, vždyť jsme již na různých úrovních naučili cizí řeči více než pět tisíc seniorů,“ říká Jan Bartoš, vedoucí Centra Elpida. Pojmenovává tak trend, který je patrný v celé seniorské populaci. Vzrůstající počet seniorů se pravidelně vzdělává, navštěvují univerzity třetího věku nebo právě vzdělávací centra jako je Elpida na pražském Pankráci.

Jen v loňském roce se různých kurzů zúčastnilo přes 5 000 seniorů, 60 % z nich chodilo na jazykové kurzy.

„Starší člověk v důchodovém věku si do běžné jazykové školy netroufne. Nechce měřit svoje schopnosti učení s běžnými třicátníky. V Centru Elpida věnujeme velkou pozornost přizpůsobení metodiky potřebám seniorů. Lektoři v hodinách postupují pomalejším tempem, častěji látku opakují, svůj verbální projev přizpůsobují stárnoucímu sluchu našich studentů. Kladou důraz na dorozumění se v těch nejběžnějších situacích a nemoří je zbytečnou gramatikou. Výsledkem všestraně empatického přístupu je přátelská atmosféra v kurzech. Na každou další hodinu se naši klienti těší. Díky vlastním pokrokům v hodinách získávají sebevědomí, chuť do dalšího učení a jistotu, že učení ve stáří je možné, když víte jak na to,“ dodává Jan Bartoš.

„V období starobního důchodu má senior k dispozici relativně velké množství volného a především nestrukturovaného času. Kombinace bio-psycho-sociálního stárnutí a jeho projevů s nárůstem volného času může být pro seniora nebezpečná… Edukace seniorů má vysoký vliv nejen na posílení fyzického a psychického zdraví seniora, ale také na utváření a posilování jeho mezilidských vztahů. Účast ve vzdělávacích aktivitách tak může být efektivním prostředkem k eliminaci pocitů izolace a prevence osamělosti a sociální deprivace,“ uvádí Naděžda Špetenková v knize Edukace seniorů.

První semestr jazykové akademie začíná již v únoru. U příležitosti dne otevřených dveří Centra Elpida ve středu 14. února se koná jazykový koutek – přednáška o výuce jazyků ve stáří pod vedením zkušené mentorky Lucie Gramelové, která sama ovládá 12 jazyků a na svém blogu Jazykový koutek radí ostatním, jak se učit jazyky rychleji a zábavněji: „Naučit se cizí jazyk je mnohem jednodušší, než si myslíte. Není potřeba strávit dlouhé roky v zahraničí nebo se trápit nad nudnými knihami, a někdy i s nudnými učiteli. Učení může být zábava a může jít od ruky.“ Je také autorkou knihy Jak na cizí jazyky.

Jazyková akademie pro seniory Elpida
Ucelený systém jazykového vzdělávání pro seniory, kterým Elpida úročí svoje patnáctileté zkušenosti.

Trendy ve výuce jazyků mezi seniory
– Jazyky v Elpidě ročně studuje 500 seniorů.
– Angličtina jednoznačně vítězí: před pěti lety existovalo 6 skupin angličtiny nyní 30.
– Jazyková skupina čítá 6-10 klientů, kteří se schází celoročně 1x za týden.
– Multigenerční lektorský tým, nejmladšímu lektorovi je 24 let, nejstaršímu 80.

Motivace seniorů pro studium angličtiny v Elpidě
– Většina tištěných manuálů k výrobkům a jiných materiálů je v angličtině.
– Láska k cestování, v důchodu více času na cesty.
– Nejlepší trénink paměti a prevence proti demenci.
– Zájemci o jazyky jsou z generace, která neměla možnost učit se anglicky, nyní tu možnost mají.
– Nástroj prevence sociálního vyloučení: návštěva kurzu coby společenská událost.
– Mohou komunikovat s více lidmi, jsou členy nejrůznějších klubů, se kterými jezdí do světa.

S čím se senioři potýkají a proč je nutný specifický přístup k seniorům, které běžné jazykové školy nenabízí
– Velkým problémem je nedoslýchavost. Je ale důležité vědět, že se týká zejména vysokých tónů. Schopnost porozumět se pak rapidně snižuje také při rušivých zvucích v pozadí nebo když se promluvy překrývají, stejně jako v akusticky špatně řešených místnostech s velkou ozvěnou.
– Mezi senzorickými změnami je třeba podotknout i zhoršení zraku, které sice může být z velké části řešeno optikou, to ovšem neplatí u nedostatku světla, kde se viditelnost rychle zhoršuje.
– Dalším problémem je zpomalení reakčních procesů, ty se zpomalují zejména u komplexnějších úloh nebo když jsou lidé pod tlakem. Pomalejší je také psaní.
– Věk se podepisuje významně také na paměti, nejvýrazněji lze její zhoršení pozorovat na okamžité a krátkodobé paměti, zatímco dlouhodobá paměť zůstává často nedotčena.
– Dalším faktorem jsou i určité učební návyky, pokud byl někdo zvyklý učit se celý život gramaticko-překladovou metodou, nemůžeme od něj očekávat, že okamžitě a s nadšením přijme moderní metody, které jsou zcela odlišné.

Senior friendly výuka v Elpidě
– Výukové prostory v Elpidě jsou dobře akusticky řešeny (tabule je blízko, aby na ni studenti dobře viděli).
– Lektor mluví pomalu, zřetelně a nahlas, písmo je velké, dobře čitelné a dostatečně kontrastující s podkladem.
– Látka by měla být vyložena pokud možno kognitivně: nejen proto, že jsou dříve narození zvyklí na starší metody výuky, ale také proto, že pracují a uvažují víc kognitivně a analyticky, než děti. Je proto třeba vyložit např. gramatiku schematicky a systematicky a vysvětlit její pravidla a zákonitosti. Je třeba vzít v potaz individuální zkušenosti a zohlednit učební návyky, vnitřní diferenciace skupiny je velmi důležitá.
– V osvojování výslovnosti hraje bezesporu roli fakt, že děti se učí intuitivně, pouhým napodobováním, zatímco u dospělých se to bez opravování a často i explicitního vysvětlení, jak má dotyčný artikulovat, většinou neobejde.

Kontakt pro média:
Lada Brůnová ~ lada.brunova@elpida.cz ~ +420 739 659 456

Elpida
Elpida znamená řecky naděje. Je to ale také jméno organizace, která pomáhá seniorům stát se sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. V duchu motta Old’s Cool mění Elpida pohled na stáří – provozuje vzdělávací a kulturní Centrum Elpida pro seniory z celé Prahy a krizovou Linku seniorů, založila značku Ponožky od babičky, vydává časopis VITAL, pořádá mezigenerační Old's Cool festival. Zkrátka se snaží, aby čeští senioři vedli plnohodnotný & veselý život.