Senioři s demencí bojují preventivně, pečující potřebují informace a oporu

Na 21. září připadá Světový den Alzheimerovy choroby, která je nejčastější příčinou demence. Mimo jiné si připomíná, že včasnou diagnostikou a zahájením léčby lze významně prodloužit doba, kdy se nemoc projevuje pouze mírně a člověk je schopen samostatného života. Organizace Elpida proto každý měsíc nabízí seniorům bezplatnou poradnu. V individuálním rozhovoru psycholožky odpoví na dotazy, konzultují stav a otestují paměť klienta. Rodinní příslušníci, kteří o nemocné pečují, se s tématem demence obrací na Linku seniorů 800 200 007 stále častěji.

Podle nejčerstvějších dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) žije v Česku asi 102 tisíc lidí s demencí, z nichž 62 tisíc lidí má diagnostikovanou přímo Alzheimerovu nemoc. Na 100 000 obyvatel tak připadá 582 osob s tímto onemocněním, což je 0,6 % populace.

Většina lidí s touto diagnózou žije doma a pečují o ně jejich blízcí, pro které představuje péče o svého blízkého obrovskou zátěž. „Pečující se na péči často cítí sami, někdy jim připadá, že jsou jediní na světě, kdo řeší takové otázky. Kontakt s někým, kdo se v problematice orientuje, či ji sám zažil, je úlevné a posilující. Často jim chybí informace o onemocnění a rady, kde mohou získat praktickou pomoc a finanční podporu,“ uvedla psycholožka z Linky seniorů Klára Gramppová.

„V roce 2020 přijala Linka seniorů více než 15000 hovorů, průměrně 30 hovorů za den. Z toho 5684, tedy cca jedna třetina hovorů se týkalo tématu péče o seniory, z nichž významnou část tvoří volající pečující o nemocné demencí,“ doplnila Gramppová.

Alzheimerova nemoc začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou Alzheimerova nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat.

Návštěvníci poradny se mohou zeptat na cokoliv, co je v souvislostí s Alzheimerovou demencí zajímá. Psycholožky Kateřina Bohatá nebo Klára Gramppová zájemci vysvětlí, co to je demence, jak vzniká a jak lze této nemoci předcházet. Klient na základě několika krátkých testů během půlhodinky zjistí, jak je na tom s pamětí a dalšími rozumovými schopnostmi.Poradna probíhá 1x za měsíc, a to každou druhou středu v měsíci v čase od 12:30 do 14:15. Jedna konzultace trvá 35 minut. Rezervaci bezplatné konzultace lze provést na telefonním čísle 272 701 335 nebo na info@elpida.cz Bezplatné číslo Linky seniorů 800 200 007 je k dispozici seniorům i pečujícím denně od 8 do 20 hodin. Od 5. října bude možné také využít bezplatné chatové poradenství, více informací naleznete na https://www.elpida.cz/linka-senioru.

Anonymizované zápisy z hovorů

Hovor 1

Volá žena, podle hlasu je zaskočená. V poledne jí volala policie ČR, že vezli jejího tatínka z náměstí domů, dle policistů byl dezorientovaný. Ale to se jí moc nezdá. Žije na malém městě, volající je z Prahy. Ve městě ho každý zná, sám se o sebe stará. Rozhodla se ale stejně zavolat, je pravda, že tatínek už o sebe v poslední době tolik nedbá. Když občas přijede, tak má trochu ušpiněné oblečení. Dříve to byl vždycky elegantní pán jako ze škatulky. Je bývalým starostou. Když mu telefonovala, reagoval zvláštně. Byl velmi naštvaný na policii, že ho dovezla domů, říkal, že by klidně došel sám. Ale potom zmínil obavy, že mu při návštěvě vzali peněženku, nemůže ji najít. To vůbec neodpovídá jeho chování, vždycky se dovedl s každým domluvit a že by mu policista ukradl peněženku jí připadá opravdu nepravděpodobné. Možná si dělá jen zbytečné starosti …

Hovor 2

Volající muž pečuje o manželku, která má diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu. Je to velmi náročné. Aktuálně řeší, že se manželka nechce mýt. Prostě s ním odmítá odejít do koupelny. S manželkou měli dvě děti a poměrně šťastné manželství. O to horší je, že se na něj přes den někdy utrhuje a říká: „Co tu děláte? Vypadněte!“. Nikdy v životě jí nezažil takhle hrubou, někdy i vulgární. Někdy se dívá na televizi a nadává. Odmítá jídlo. Neví jak dál, hlavně s tou hygienou, je to nepříjemné...

Další modelové příběhy z Linky seniorů najdete zde

Linka seniorů 800 200 007 je bezplatnou anonymní krizovou linkou a linkou důvěry pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi. Provozní doba je každý den, včetně víkendů a svátků, od 8 do 20 hodin. Partnerem linky je MPSV, Nadace O2 a Magistrát hl. města Prahy.

Kontakt pro médiaIveta Čížová ~ iveta.cizova@elpida.cz ~ +420 773 480 505

Elpida

Elpida znamená řecky naděje. Je to ale také jméno organizace, která pomáhá seniorům stát se sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. V duchu motta Old’s Cool mění Elpida pohled na stáří – provozuje vzdělávací a kulturní Centrum Elpida pro seniory z celé Prahy a krizovou Linku seniorů, založila značku Ponožky od babičky, vydává časopis VITAL, pořádá mezigenerační Old's Cool festival. Zkrátka se snaží, aby čeští senioři vedli plnohodnotný & veselý život.