Poskytovatelé sociálních služeb se zlobí

Rádi bychom reagovali a doplnili článek Novinky.cz. 

Nezlobí se neziskovky, ale nestátní poskytovatelé sociálních služeb. Kdo to je? Sociální služby, jejichž 
práci si nakupuje stát aby pečoval o své občany, ať už se jedná například o děti se specifickými potřebami,
vážnými onemocněními, o oběti útoku na FFUK či jiných trestných činů, o seniory nebo mnohé další. 
Linka seniorů je socilní služba, která poskytuje krizovou telefonní intervenci seniorům a osobám v krizi. 

Proč stát nezajišťuje tuto pomoc přímo? Protože by musel šedesát tisíc osob, kteří tuto službu poskytují, zaměstnat a skrze nákup těchto služeb u poskytovatelů sociálních služeb ho to vyjde levněji. 

A jak stát tyto služby nakupuje? Dělá to prostřednictvím státních dotací. Registrovaná sociální služba se přihlásí do dotačního řízení, na korunu (i klienta) přesně vyčíslí jakou službu pro stát udělá. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhodnotí žádosti a navrhne finální částku podpory.  Konkrétně se jedná a služby pro tři sta tisíc občanů české republiky. 

Proč se poskytovatelé sociálních služeb “zlobí”? 

Ačkoliv služby svým klientům v plném rozsahu poskytují již od 1.1.2024, poskytovatelé do 22.března nevěděli, kolik peněz na tento rok 2024 dostanou. Pro zajištění služeb od ledna musí samozřejmě platit zaměstnance, nájem, energie a další. Překvapivě se počet osob, které jsou závislé na podpoře sociálních služeb v České republice oproti minulému roku nijak nesnížil.  22.3. se poskytovatelé dozvěděli, že dostanou méně peněz než loni bez ohledu na rozpočet zaslaný pro letošní rok, s podmínkou obsloužit stejný počet klientů stejně kvalitně jako loni. A to bez ohledu na to, že náklady meziročně rostou - každý z nás pocítil zdražování potravin a energií. 

V dřívějších letech bylo dotační řízení na následující rok vyhlašováno na podzim a do konce roku poskytovatelé věděli kolik peněz pro příští rok dostanou. Dostali je v březnu, to je ta obvyklá praxe, kterou se ministerstvo ohání. 

Představte si, že si objednáte vymalování pokoje, v lednu Vám malíř vymaluje a Vy mu při odchodu řeknete, že mu zaplatíte v březnu. A v březnu mu pošlete o 20% méně, než na kolik vymalování v lednu nacenil. A představte si, že malíř se překvapivě zlobí…