Mluvme o násilí na seniorech. Můžeme mu předejít

Obavy, pocit vlastního selhání a strach z toho, že může být ještě hůř. Z důvodu násilí nebo zanedbávání vytočí Linku seniorů 800 200 007 nejméně jeden ohrožený senior denně. Při příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech, který připadá na úterý 15. června, se organizace Elpida rozhodla připomenout účinné prostředky, jak násilí předejít.

Obvykle senior zavolá s nějakým jednoduchým dotazem. „V rozhovoru se dostáváme k tomu, jakým situacím ve svém životě čelí. K tématu zanedbávání, šikany či násilí se tak často dostaneme až v průběhu hovoru, když volající získá pocit důvěry a bezpečí,“ popisuje vedoucí Linky seniorů Kateřina Bohatá a dodává, že rozhovor s profesionálem, který umí poznat, jak se cítím, napomáhá tomu si uvědomit, jak na mě to, co se děje, opravdu působí. Na Linku seniorů se lidé mohou preventivně obrátit, když sami vycítí, že by se mohli stát obětí násilí, ale neví, jak by se měli zachovat nebo si kladou spoustu dalších otázek.

Stále je potřeba šířit povědomí o tom, k čemu dochází a jak se násilí na seniorech projevuje. Účinná je veřejná debata, otevírání témat rodinného a mezilidského soužití. „Násilí se nevyskytuje tam, kde je pohoda, vzájemná úcta a respekt, kde má každý kousek své vlastní svobody a osobního prostoru. K násilí nedochází tam, kde má senior stále svou pevnou pozici a ponechal si přiměřenou část svých rozhodovacích pravomocí,“ popisuje Kateřina Bohatá. Ohrožení jsou naopak senioři, kteří výrazně omezí své sociální kontakty a aktivity.

„Jako velice důležitou považuji podporu pečujících osob. Dlouhodobá péče o osobu blízkou je nesmírně psychicky i fyzicky zatěžující. Někdy je jen tenká hranice mezi výměnou názorů a agresivním konfliktem,“ podotýká Kateřina Bohatá a upozorňuje na řadu situací, kdy se pečující dostává do úzkých. Násilí je často výsledkem nedostatku sebekontroly – problém nastává často tam, kde je přehlížená neléčená závislost na návykových látkách nebo tam, kde se rozvíjí onemocnění ovlivňující chování. Včasná diagnostika a léčba může velmi ulevit. Právě pro pečující naši odborníci vytvořili desatero pečujícího.

Příběh domácího násilí

Volá muž, je mu přes 80 let a chce se zeptat, jestli máme nějakou službu, která by mu donesla léky. Pracovnice s ním probírá možnosti, nabízí možnost oslovit pečovatelskou službu, ale to není úplně pružné řešení takto jednorázově. Pracovnice linky se ptá, jak to řešil dříve – bylo by možné požádat někoho z blízkých? Pán bydlí ve dvojdomku, vedle bydlí syn s rodinou. Syna ani vnuky ale požádat o pomoc není možné. Jak to? Odmítli by, postupně volající mluví o tom, jaká je v dvojdomku atmosféra. Bojí se již na cokoliv zeptat, syn je velmi prchlivý a pro nadávku nejde daleko. Několikrát ho již i uhodil. Naposledy když se potkali na zahradě a volající požádal syna, zda by mohl ostříhat jabloně, že on sám už na to nestačí. Syn ho napadl a řekl mu, že má ze zahrady vypadnout a nechodit tam, když se nechce podílet na péči o ní. Volající pláče. Celý dvojdomek postavil svýma rukama, nechce uhýbat, nechce se toho vzdát. Dříve v té jedné polovině bydleli jeho rodiče, když zemřel, daroval ho synovi. Netušil, že se dobré vztahy mohou tak zhoršit. Snacha je sprostá jako dlaždič, nebylo to tak vždy, po mateřské nastoupila kamsi do práce a začala tam kouřit a pít a také zhrubla mluva. Být s nimi v kontaktu je velice nepříjemné. Pán nahlas uvažuje, jestli si takové jednání zaslouží. Pracovnice linky seniorů vysvětluje, že toto je poměrně častá úvaha, která napadá lidi v jeho situaci. Ale není to pravda. Postupně jednotlivé chování syna a snachy pojmenovává jako příklady domácího násilí. Mluví spolu o tom, jak je těžké si něco takového připustit. Volající je rád, že se mohl svěřit. Proberou také možnosti řešení. Kdy by do toho měla zasahovat policie, jak by to vypadalo a co by bylo potřeba dodat za materiály. Na to volající ještě vůbec není připravený, ale teď již ví, že o tom může mluvit s Linkou senior. Společně je možné naplánovat jednotlivé kroky a vše promyslet tak, aby se situace začala řešit. Nicméně téma doručení léků je důležité. Pán zkusí zavolat praktickému lékaři, zda by mu nepomohl. S tím, jak zvládnout situaci doma se synem se ještě ozve.

Další modelové příběhy z Linky seniorů najdete zde.

Linka seniorů 800 200 007 je bezplatnou anonymní krizovou linkou a linkou důvěry pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi. Provozní doba je každý den, včetně víkendů a svátků, od 8 do 20 hodin. Partnerem linky je MPSV, Nadace O2 a Magistrát hl. města Prahy.

Kontakt pro médiaIveta Čížová ~ iveta.cizova@elpida.cz ~ +420 773 480 505

Elpida

Elpida znamená řecky naděje. Je to ale také jméno organizace, která pomáhá seniorům stát se sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. V duchu motta Old’s Cool mění Elpida pohled na stáří – provozuje vzdělávací a kulturní Centrum Elpida pro seniory z celé Prahy a krizovou Linku seniorů, založila značku Ponožky od babičky, vydává časopis VITAL, pořádá mezigenerační Old's Cool festival. Zkrátka se snaží, aby čeští senioři vedli plnohodnotný & veselý život.