Linka seniorů se otevřeným dopisem obrací na ministra zdravotnictví

Chceme, aby ministerstvo jasněji definovalo, pro koho může být nákaza COVID-19 rizikovější a aby tito lidé měli dostupné možnosti, jak se více chránit, například s využitím dobrovolné pomoci. Celý text dopisu si můžete přečíst zde:

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2

V Praze dne 8.10.2020

Žádost o vydefinování rizikových skupin obyvatel, pro které by nákaza COVID-19 měla pravděpodobně závažnější průběh a nastavení preventivních doporučení, jimiž se tito obyvatelé mohou řídit

Vážený pane ministře, Obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření ke strategickému plánu ochrany rizikových obyvatel. V období jarního nouzového stavu nám připadalo smysluplné, že rizikové skupiny obyvatel byly ochráněny opatřeními v podobě vyhrazených nákupních hodin, doporučení nevycházet do míst s velkou koncentrací osob a zároveň mohli využívat dobrovolnou pomoc k zajištění základních potřeb. Tím se u těchto skupin obyvatel snížilo riziko nákazy a případného těžkého průběhu onemocnění. Podobná opatření, ochraňující rizikové skupiny obyvatel, nám v období aktuálního nouzového stavu chybí a prosíme Vás o jejich zavedení. Jsme si vědomi odbornosti Vašeho resortu a předpokládáme, že máte k dispozici již větší množství dat, na základě kterých lze přesněji odhadnout pro které osoby bude průběh onemocnění COVID-19 mít závažný průběh. S odkazem na to Vás žádáme o vydefinování těchto skupin osob, a formulaci doporučení, která jim umožní riziko nákazy snížit. Rádi bychom se vyhnuli přílišné paušalizaci rizikových skupin například dle věku. Zároveň se s odkazem na negativní dopady dlouhodobé izolace na psychický i zdravotní stav člověka domníváme, že ani přílišná restriktivní opatření nejsou na místě. Jasně a přehledně formulovaná doporučení mohou rizikovým skupinám obyvatel poskytnout vodítka jak se chránit a na straně druhé vytvořit prostor pro jasně zacílenou občanskou iniciativu a vzájemnou solidaritu a pomoc. Linka seniorů je službou krizové pomoci pro seniory. V období od března 2020 jsme aktivovali společně s organizací Junák – Český Skaut systém dobrovolné pomoci rizikovým obyvatelům ve všech regionech ČR, který zajišťoval bezkontaktní pomoc například ve formě donášky nákupů, vyzvednutí léků atd. Jsme připraveni tento systém pomoci opět aktivovat, a cílové okruhy naší pomoci případně rozšířit tak abychom společně s vámi pomohli předejít destabilizaci systému zdravotní péče v ČR. Abychom mohli tuto pomoc aktivovat opravdu efektivně, žádáme vás o výše zmíněné.

Děkujeme S pozdravem Za Linku seniorů organizace Elpida o.p.s. Mgr. Kateřina Bohatá, vedoucí linky seniorů Mgr. Klára Gramppová Janečková, zástupkyně vedoucí linky seniorů

Linku seniorů 800 200 007 Anonymní a bezplatná telefonická služba organizace Elpida, která je určena nejen seniorům, ale i osobám, které o ně pečují. Na pracovníky linky se můžete obrátit také e-mailovým dotazem. Psycholožky Linky seniorů připravily dvě desatera: Desatero pečujícího vám poslouží jako první rozcestník v situaci, kdy pečujete o blízkého. Desatero demence pomáhá vypořádat se s těžkým onemocněním blízké osoby.

Elpida Elpida znamená řecky naděje. Je to ale také jméno organizace, která pomáhá seniorům stát se sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. V duchu motta Old’s Cool mění Elpida pohled na stáří – provozuje vzdělávací a kulturní Centrum Elpida pro seniory z celé Prahy a krizovou Linku seniorů, založila značku Ponožky od babičky, vydává časopis VITAL, pořádá mezigenerační OLD's COOL festival. Zkrátka se snaží, aby čeští senioři vedli plnohodnotný & veselý život.