Knihy se těžko vystavují

Knihy se těžko vystavují VIII – Oldřich Hlavsa

17. 5.–30. 6. 2018

Výstavní chodba Národní knihovny ČR

Věděli jste, že máme vlastní Antikvariát Elpida? V Elpidě sbíráme nevyužité knihy a jejich prodejem podporujeme fungování našeho centra pro seniory. Z darovaných knih ale také doplňujeme typografickou sbírku Archivu výtvarného umění a vybrané knihy společně vystavujeme v rámci cyklu Knihy se těžko vystavují, který postupně představuje českou poválečnou knižní grafiku. Ta aktuální se věnuje Oldřichovi Hlavsovi, který je bezesporu jednou z nejvýraznějších postav české knižní tvorby dvacátého století.

Oldřich Hlavsa (1909-1995) se ve svých grafických úpravách často pohyboval na hranici písma a ilustrace, experimentoval s formáty ale i klasickými písmy v nových kontextech. Jeho výrazný rukopis dal nezapomenutelnou podobu mnoha svazkům i celým edicím (Klub přátel poezie, Slunovrat, Bohemia), či časopisům (Plamen, Typografia). Usiloval také o pozvednutí typografie a povědomí o ní, jeho teoretické práce, jako např. rozsáhlá třídílná Typographie, patří ke stěžejním dílům českého grafického designu. Obdržel mnoho mezinárodních cen, včetně prestižní Gutenbergovy ceny města Lipska za celoživotní vynikající práci v oboru knižního umění.

Kurátorem výstavy je grafik, hudebník a sběratel knih Martin Hůla. Výstavu pořádá již poosmé Antikvariát ElpidaArchiv výtvarného umění ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

Cyklus Knihy se těžko vystavují postupně představuje českou poválečnou knižní grafiku. Cílem cyklu není jen představit tvorbu výjimečných výtvarníků, ale i narušovat většinové vnímání, které nepovažuje knihu za víc, než za poněkud konzervativní nosič textové a nebo obrazové informace. Knihu ale netvoří jen příběh nebo ilustrace, je to komplexní dílo užitého umění, jehož každá součást má značný vliv na to, jak bude čtenář vnímat slova,která autor napsal. Přední a zadní strana obálky, vazba, předsádka, patitul, titulní list, typ písma a jeho velikost nebo proklad, nadpisy a dělení kapitol, druh a gramáž papíru, šířka a výška sazebního zrcadla, paginace, dokonce i prázdné nepotištěné místo – to všechno utváří v knize atmosféru, pod jejímž vlivem text vnímáme. Dvě diametrálně jiná vydání stejného textu jsou dvě různé knihy, dva odlišné zážitky.