Jazyková akademie Elpida: nejčastější otázky

Praktické informace

Co je to Jazyková akademie?

Ucelený systém jazykového vzdělávání v Centru Elpida, který zahrnuje i motivační přednášky a individuální podporu ve výběru vhodných metod učení. V jazykové akademii úročíme patnáctileté zkušenosti, které v Elpidě s výukou starších dospělých a seniorů máme.

Co je obsahem Jazykové akademie?

• Řádné celoroční jazykové kurzy všech úrovní od začátečníků až po pokročilé.
• Vyučované jazyky: angličtina, němčina, španělština, italština, francouzština.
• Anglická a německá konverzace.
• Jazykový koutek určený všem studentům napříč jazyky – jedná se o přednášku a praktické tipy a triky, jak na učení ve stáří, koná se pravidelně 1 x za měsíc.
• Individuální jazyková poradna s profesionální mentorkou Lucií Gramelovou, která řeší s klienty individuální studijní plán a metody učení jim šité na míru.
• Student dostává certifikát o absolutoriu jazykové akademie.

Kdy mohu začít?

Školní rok dělíme na zimní a letní semestr:

Letní semestr začíná v únoru a probíhá do konce června.
Zimní semestr začíná v září a probíhá do konce ledna.

Začít se studiem jazyků ale u nás můžete prakticky kdykoliv – stačí se nám ozvat a společně vymyslíme vhodnou formu zapojení do skupiny.

Jak často se kurzy konají?

Kurzy jsou celoroční, rozdělené do dvou semestrů. Probíhají 1 x týdně a trvají 90 minut.

Kolik kurzy stojí?

Lekce se platí v balíčku po 5 nebo 10 lekcích, nebo za zvýhodněnou cenu za semestr září–ledenúnor–červen. Cena za celý semestr je 1 999 Kč. 

Nabízíme dva druhy kurzovného:
1. Nepřenosné lekce – je nutné vychodit v termínech, pro které jsou lekce zakoupeny, jsou levnější a kupují se pouze po sobě jdoucích termínech.
2. Přenosné lekce – můžete vychodit kdykoliv, při absenci vám nepropadají, jsou dražší a vhodné v momentě, kdy nemůžete chodit do kurzu pravidelně.

Kde kurzy probíhají?

Kurzy je možné navštěvovat v rámci našich dvou poboček na pražské Pankráci (Na Strži 40, Praha 4) a v Holešovicích (Přístav 7, Jankovcova 8b, Praha 7).

Jak se mohu přihlásit?

Na kurz se přihlásíte telefonicky na čísle 272 701 335 (kurzy Na Strži) a na 222 264 846 (kurzy v Přístavu 7) nebo osobně na recepci obou poboček nebo na webových stránkách. Pokud jste do jazykového kurzu dosud nechodili, máte nárok na ukázkovou hodinu zdarma. S naší specialistkou na recepci vyberete vhodnou úroveň, dozvíte se vypsané termíny a další potřebné informace.

Jak poznám svou úroveň?

S každým zájemcem si povídáme a na základně rozhovoru přibližně odhadneme vaši úroveň. Přesné umístění ale proběhne až na základě absolvování ukázkové hodiny během individuálního pohovoru s lektorem. Lektor následně schválí nebo upraví zvolenou úroveň. Dbáme o to, aby skupinky byly vyrovnané – například opravdové začátečníky nemícháme s tzv. falešnými začátečníky.

 

Proč se učit jazyky s Elpidou?

Proč právě Centrum Elpida?

Máme bohaté zkušenosti a tradici od roku 2003. Celoročně ročně u nás jazyky studuje na 600 seniorských studentů. Máme profesionální lektory, kteří rozumí seniorům a které v jejich oboru dále vzděláváme.

Jak výuka jazyků v Centru Elpida vypadá?

Naše metody jsou přátelské k seniorům. Lektor mluví pomalu, zřetelně a nahlas. Vyučujeme ve skupinkách do 10 studentů. Tempo výuky je vždy přizpůsobeno možnostem skupiny. Nebudeme vás trápit nekonečnými a nudnými gramatickými cvičeními. Větší část každé lekce věnujeme konverzaci. Neznámkujeme, ani nepíšeme testy. Hodně opakujeme.

Co mi návštěva Centra Elpida přinese?

Vedle znalostí a kvalitně stráveného času se dostanete i do společnosti svých vrstevníků. Naši studenti mezi sebou navazují přátelství a jazykové skupinky většinou pokračují v dalších letech, a tak vzniká dobrá parta spolužáků.

Co získám díky jazykovému kurzu?

V našich kurzech se skutečně naučíte používat jazyk v běžných situacích. Pokročilým nabízíme hodiny konverzace. S cizím jazykem můžete lépe poznávat cizí země, nebo číst zahraniční internet. V globálním světě jsou základy angličtiny téměř povinností. Výuka jazyka je rovněž nejlepší trénink paměti a prevence proti demenci.

Výuka vstřícná k seniorům

V čem spočívá výuka vstřícná k seniorům?

Výukové prostory v Elpidě jsou dobře akusticky řešeny a například tabule je blízko, aby na ni studenti dobře viděli. Lektor mluví pomalu, zřetelně a nahlas. Písmo je velké, dobře čitelné a dostatečně kontrastující s podkladem. Látku vykládáme kognitivně: nejen proto, že jsou senioři zvyklí na starší metody výuky, ale také proto, že pracují a uvažují více kognitivně a analyticky než tomu je u dětí. Gramatiku je proto třeba vynaložit schematicky a systematicky, vysvětlit její pravidla a zákonitosti. Vždy je třeba vzít v potaz individuální zkušenosti a zohlednit učební návyky. Velmi důležitá je vnitřní diferenciace skupiny. V osvojování výslovnosti hraje bezesporu roli fakt, že děti se učí intuitivně, pouhým napodobováním, zatímco u dospělých se to bez opravování a často i explicitního vysvětlení, jak má dotyčný artikulovat, většinou neobejde.

S čím se vlastně senioři potýkají a proč je nutný specifický přístup k seniorům, které běžné jazykové školy nenabízí?

Velkým problémem je nedoslýchavost. Je ale důležité vědět, že se týká zejména vysokých tónů. Schopnost porozumět se pak rapidně snižuje také při rušivých zvucích v pozadí nebo když se promluvy překrývají, stejně jako v akusticky špatně řešených místnostech s velkou ozvěnou. Mezi senzorickými změnami je třeba podotknout i zhoršení zraku, které sice může být z velké části řešeno optikou, to ovšem neplatí u nedostatku světla, kde se viditelnost rychle zhoršuje. Dalším problémem je zpomalení reakčních procesů, ty se zpomalují zejména u komplexnějších úloh nebo když jsou lidé pod tlakem. Pomalejší je také psaní. Věk se podepisuje významně také na paměti, nejvýrazněji lze její zhoršení pozorovat na okamžité a krátkodobé paměti, zatímco dlouhodobá paměť zůstává často nedotčena. Dalším faktorem jsou i určité učební návyky, pokud byl někdo zvyklý učit se celý život gramaticko-překladovou metodou, nemůžeme od něj očekávat, že okamžitě a s nadšením přijme moderní metody, které jsou zcela odlišné.Elpida

Elpida znamená řecky naděje. Je to ale také jméno organizace, která pomáhá seniorům stát se sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. V duchu motta Old’s Cool mění Elpida pohled na stáří – provozuje vzdělávací a kulturní Centrum Elpida pro seniory z celé Prahy a krizovou Linku seniorů, založila značku Ponožky od babičky, vydává časopis VITAL, pořádá mezigenerační Old's Cool festival. Zkrátka se snaží, aby čeští senioři vedli plnohodnotný & veselý život.