Fake news po Česku

Řetězové e-maily dostává devět z deseti seniorů

Praha, 24. září 2018 – Domněnku, že senioři příliš nepracují s digitálními médii, vyvrací aktuální průzkum organizace Elpida a Nadace O2. Z něho vyplývá, že více než 60 % seniorů, kteří mají přístup k internetu, navštěvuje internetové zpravodajství. Přes 90 % seniorů užívajících internet se také setkalo s takzvanými řetězovými e-maily, ačkoli jen jeden z pěti udává, že se sám podílí na jejich šíření. Průzkum také ukazuje, že pravdivost informací ze svých oblíbených zdrojů si neověřuje celých 40 % seniorů. V návaznosti na výsledky průzkumu připravila Elpida ve spolupráci s organizací Transitions a za podpory Nadace O2 cyklus besed Věřte nevěřte, na kterých spolu s klíčovými osobnostmi mediální scény otevírá palčivá témata týkající se médií. První setkání se uskuteční již zítra v pražském CAMPu.

„Přes 60 % seniorů pravidelně sleduje internetové servery, se zprávami prostřednictvím e-mailů a sociálních sítí se běžně setkává čtvrtina z nich. Četnost zdrojů informací klade větší nároky na kritický přístup k nim – umět pracovat se zdroji, vědět, komu které médium patří či jak třeba vzniká zpráva, může seniorům pomoci lépe se v médiích orientovat a být odolnější vůči různým výmyslům a konspiračním teoriím,“ říká Jiří Hrabě, ředitel Elpidy. Průzkum se proto zaměřil také na to, odkud senioři nejčastěji informace a zprávy dostávají, čemu věří nebo naopak kterým zdrojům nedůvěřují. „Čtyřicet procent seniorů v průzkumu přiznalo, že si téměř neověřují informace, které získávají ze svého nejoblíbenějšího zdroje. Vzhledem k přirozené tendenci respondentů k přikrášlování svých odpovědí se ve skutečnosti může jednat o více než polovinu. Prudký rozvoj digitálních médií tedy zastihl dnešní generaci 60+ nepřipravenou a snáze ohrozitelnou dezinformacemi a manipulacemi. Proto se v našem partnerství s Elpidou, které trvá přes deset let, nyní soustředíme na rozvoj digitální gramotnosti seniorů – podporujeme počítačovou akademii a naši O2 Guru v Centrech Elpida zajišťují pravidelnou bezplatnou poradnu. V rámci besed Věřte nevěřte, který nyní začíná, chceme na toto téma ještě více upozornit,“ doplňuje Anna Kačabová, ředitelka Nadace O2.

Téměř devadesát procent seniorů pravidelně sleduje televizní zpravodajství, ale jen třetina označuje televizi za zdroj informací, kterému nejvíce důvěřuje. Zároveň ale téměř každý třetí senior označuje televizi za hlavní zdroj falešných zpráv a dezinformací. Zprávám ČT a TV Prima věří více než polovina dotázaných, oproti tomu zpravodajství TV Nova a TV Barrandov považuje za spolehlivé jen asi 40 % z nich. Veřejnoprávní televize je za šiřitele falešných zpráv považována častěji než televize soukromé. Muži přitom veřejnoprávní média jako původce fake news označují téměř dvakrát častěji než ženy. Poměrně výrazný rozdíl se mezi respondenty ukazuje při ověřování informací. Zatímco vysokoškolsky vzdělaní senioři si zprávy u dalších zdrojů neověřují jen ve 25 %, u lidí s dokončenou základní školou nebo vyučením jde skoro o polovinu.

Cyklus besed na podporu mediální gramotnosti
Jako příklady takzvaných fake news označují senioři například kritiku českých politiků nebo zprávy o zdravotním stavu prezidenta. Zmiňují také témata jako úmrtí Karla Gotta nebo zákaz houbaření v Česku. Polovina seniorů přišla do styku s přeposílanými zprávami týkajících se migrace. Více než 35 % pak dostalo e-maily urážející české politiky a každý čtvrtý zprávy kritizující Evropskou unii.

Jen méně než deset procent dotázaných se domnívá, že se s žádnými falešnými zprávami nesetkali. I to je jedním z důvodů, proč organizace Elpida ve spolupráci s Transitions a za podpory Nadace O2 připravila cyklus besed Věřte nevěřte, na kterých spolu s klíčovými osobnostmi mediální scény otevírá palčivá témata týkající se médií. „Senioři si informace získané na internetu často neověřují a může pro ně být obtížnější se v nich vyznat. Nechceme jim radit, co je pravda a co ne, ale poskytnout návod, díky kterému snáze poznají podezřelou zprávu nebo zdroj informací,“ vysvětluje Jiří Hrabě, proč se organizace rozhodla navázat na své dlouhodobé projekty a zkušenosti z oblasti digitálního vzdělávání seniorů, díky kterým se na počítači naučilo pracovat více než 50 tisíc seniorů. Na metodologii mediálního vzdělávání seniorů spolupracuje Elpida s mediální neziskovou společností Transitions, která aktivně podporuje nezávislost médií: „Svou mnohaletou zkušenost s podporou kvalitní nezávislé žurnalistiky v různých koutech světa nyní zaměříme na podporu českých seniorů. Společně budeme na sérii vzdělávacích akcí v městech a obcích hledat způsoby, jak se v současném informačním šumu zorientovat,“ dodává Jaroslav Valůch, programový koordinátor ve společnosti Transitions.

Tři besedy se díky podpoře Nadace O2 a Americkému velvyslanectví v Praze uskuteční v Česku, další dvě na Slovensku, a to s cílem seniorům pomoci rozpoznávat důvěryhodné zprávy a čelit náporu reklamy a manipulací. Cyklus besed Věřte nevěřte startuje již v úterý 25. září v pražském Centru architektury a městského plánování CAMP. Hosty první besedy budou Robert Čásenský (Reportér magazín), Janek Rubeš (Seznam.cz), Apolena Rychlíková (A2larm) a Jaroslav Valůch (Transitions).

Podobným tématům se bude věnovat i nový celoroční cyklus seminářů Život v době informační, který v Centru Elpida, a následně v regionech napříč Českem, startuje v říjnu.

Termíny dalších debat

▱ 4. 10. v 19 hodin v Olomouci – Divadlo na cucky – Věřte nevěřte novinářům
▱ 6. 10. v 18 hodin v Bratislavě – Berlinka – Věřte nevěřte slovům (Jedna babka povedala)
▱ 13. 10. od 18 hodin v Košicích – Kino Úsmev – Věřte nevěřte slovům (Jedna babka povedala)
▱ 15. 11. od 18 hodin v Brně – Literární kavárna Academia – Věřte nevěřte internetu

Kontakt pro média

Iveta Čížová ~ PR ~ iveta.cizova@elpida.cz ~ +420 773 480 505

Jan Bartoš ~ vedoucí kulturního a vzdělávacího Centra Elpida ~ jan.bartos@elpida.cz ~ +420 777 037 112

Elpida znamená řecky naděje. Je to ale také jméno organizace, která pomáhá seniorům zůstat sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. V duchu motta Old’s Cool mění Elpida pohled na stáří – provozuje vzdělávací a kulturní Centrum Elpida pro seniory z celé Prahy a krizovou Linku seniorů, založila značku Ponožky od babičky, vydává časopis VITAL, pořádá mezigenerační Old's Cool festival. Zkrátka se snaží, aby čeští senioři vedli plnohodnotný & veselý život.