Lorenzo Lotto: Dvojportrét
Z cyklu Tajemná řeč obrazů

Čt 27. 4. 2017, 14:15-15:45

Přednáška | Kultura
Lektor: Hana Fišerová
Místo: Centrum Elpida, Na Strži 40, Praha 4
Odkaz na mapu →

Přednáška představí jeden z manželských portrétů Lorenza Lotta, malíře italské renesance. Jedním ze symbolů na obraze je i veverka. Jaký má význam a jaké další role mohou zvířata na obrazech hrát? Jaký měla význam v křesťanské ikonografii? To si ukážeme na několika příkladech jiných autorů z různých slohových obdobích. Cyklus Tajemná řeč obrazů. V každé přednášce vám představíme a společně rozebereme jedno slavné umělecké dílo. Malíři a sochaři do svých děl od nepaměti vkládali náměty a symboly, jejichž poznávání a interpretace pro nás může být nejen zábavná, ale i poučná. Důraz bude kladen na jednoduchý ikonografický rozbor a souvislosti jednotlivých prvků v dějinách výtvarného umění. Posluchači se tak naučí nejen rozumět řeči symbolů, ale dozví se také něco o době vzniku díla, jeho autorovi či objednavateli.

Přednášející Hana Fišerová vystudovala Dějiny umění na FF UK v Praze. V současné době pracuje jako fundraiser v Domově Sue Ryder v Praze. Vstup 30 Kč.

Program Centra Elpida
Rozvrh hodin
Pravidla poskytování služeb →