Režiséři první republiky
z cyklu Osudy slavných

19. 12. – 19. 12. 2018, 15:00–16:30

Přednáška | Kultura
Lektor: Radek Brož
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Doba první republiky znamenala také velký rozvoj umění, včetně toho divadelního. Zatímco o hereckých hvězdách dnes víme skoro vše, o tvůrcích, kteří se o jejich úspěch zasloužili, téměř nic. Máme na mysli režisérské osobnosti, které tvořily v duchu avantgardy a uměleckých směrů rezonujících předválečnou Evropou. A mladé Československo rozhodně nebylo pozadu. Jaké byly osudy nejvýznamnějších režisérů té doby, Jaroslava Kvapila, Karla Hugo Hilara, Jindřicha Honzla nebo Jiřího Frejky, se dozvíte v přednášce z cyklu Osudy slavných.

Scenárista a dramaturg Radek Brož se nepokouší o vyčerpávající výčet faktů, ale snaží se o pochopení slavných osobností skrze jejich činy, postoje a životní příběhy. Vstup: 30 Kč.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb