Advent
Z cyklu Zvyky a tradice

28. 11. – 28. 11. 2018, 14:30–16:00

Přednáška | Kultura
Lektor: Zlatuše Josefa Müller
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Co je vlastně advent, proč se slaví a jaké obyčeje se k tomuto období pojí? Co tato doba znamenala pro naše předky a jaké zvyky dodržovali? Adventem je nazýváno období čtyř neděl před vánočními svátky. Slovo advent pochází z latinského slova adventus a v překladu znamená příchod nebo očekávání. Z křesťanského pohledu je to očekávání narození Ježíše Krista. V pohanských dobách bylo toto období spojováno se zimním slunovratem. Ve starém Římě v období kolem 17.– 22. prosince začínaly Saturnálie, podle toho se pak konaly lidové slavnosti. Teprve kolem 8. století se zkrátilo období adventu na čtyři týdny, do té doby to bylo týdnů šest. Kvůli prohloubení křesťanské tradice se do tohoto období prolnuli také významní světci jako sv. Kateřina, sv. Lucie, sv. Barbora, sv. Mikuláš a sv. Ondřej. K adventu také neodmyslitelně patří adventní věnec. O tom všem si budeme vyprávět, abychom se naladili k přípravám adventního domova a zvěděli původ adventních svátků a tradic.

Mgr. Zlatuše Josefa Müller vás během svých přednášek z cyklu Zvyky a tradice postupně provede celým rokem, ve kterém se v pravidelných šestinedělních intervalech střídá období příprav a samotné slavení (vánoční, masopustní, velikonoční, svatodušní či posvícenské). Vstup 30 Kč.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb