Letní angličtina pro seniory
začátečníci a falešní začátečníci

3. 7. – 28. 8. 2018

Kurz | Jazyky
Rozvrh hodin ↓
Lektor: Jan Košťálek
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Myšlenka letních kurzů není jít dál, ale zopakovat, co se studenti doposud naučili. Zopakovat si gramatiku a hlavně procvičovat. Studenti budou používat učebnice, které používají během roku. Vyučujeme v malých skupinkách max. do 10 studentů. Tempo výuky je přizpůsobeno seniorům. Každá lekce je zaměřena na jedno téma. V tomto kurzu si postupně zopakujeme: ■ 3.7. Sloveso TO BE, osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, základní fráze ■ 10.7. Číslovky 0–100 + univerzální věty, základní otázky a odpovědi ■ 17.7. Země a národnosti ■ 24.7. V hotelu + zdvořilé žádosti ■ 31.7. Množná čísla podstatných jmen ■ 7.8. Ukazovací zájmena (this/these, that/those) + barvy (colours) ■ 14.8. Členy – a/an, the, zero + věci (things) ■ 21.8. Adjektiva + hra – Jeden si myslí člověka, ostatní hádají, kdo to je. ■ 28.8. Rozkazovací způsob (imperativa, let’s), vyjádření pocitů (feelings).

Cena kurzu je 615 Kč za 5 nepřenosných devadesátiminutových lekcí nebo 775 Kč za 5 přenosných lekcí. Zvýhodněná možnost zakoupení všech 9 letních lekcí za 899 Kč. Pokud není skupinka naplněna je možný jednorázový vstup za 155 Kč. Koná se každé úterý od 13:15–14:45. Rezervace NUTNÉ na pristav7@elpida.cz nebo volejte 222 264 846.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Kdy se koná:

 • Út 3. 7.
  13:15 – 14:45
 • Út 10. 7.
  13:15 – 14:45
 • Út 17. 7.
  13:15 – 14:45
 • Út 24. 7.
  13:15 – 14:45
 • Út 31. 7.
  13:15 – 14:45
 • Út 21. 8.
  13:15 – 14:45
 • Út 28. 8.
  13:15 – 14:45