Zlobím, zlobíš, zlobíme (se)
Setkání skupiny empatické komunikace

Čt 10. 5. 2018, 10:00–11:30

Přednáška | Zdraví
Lektor: Barbora Čapinská
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Většina lidí pohlíží na vztek jako na negativní vlastnost, kterou je potřeba potlačit či úplně vymýtit. Zlost je však jednou z nejčastějších emocí, kterou prožívají všichni lidé a která podstatně ovlivňuje naše chování a komunikaci s druhými. Je opravdu tak škodlivý vztek sám o sobě anebo jen způsob jeho ventilování? A skutečně je to vždy vztek, co cítíme? Nenásilná komunikace nám dává šanci podívat se hněvu pod povrch: rozlišit jeho příčiny a naučit se jej vyjádřit bez obviňování a současně bez potlačování vlastních potřeb. Hněv se tak stane energií, kterou můžeme transformovat ve změnu v našich životech.

Cílem podpůrné skupiny empatické komunikace je vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém se lze vypovídat, získat podporu, porozumění, ale i se komunikačně a sociálně rozvíjet. Budeme rozvíjet dovednosti a nástroje empatické komunikace, která umožňuje laskavým a přitom upřímným způsobem navazovat a udržovat harmonický vztah se sebou i druhými. Postupně se budeme věnovat tématům relevantním pro seniory podle zájmu a potřeb účastníků. Přijďte se duševně občerstvit, inspirovat se, podělit o své strasti či se seznámit. Skupina je otevřená pro všechny, pravidelná docházka je vítaná, ale ne nutná. Skupina se schází 1x měsíčně. Vždy ve čtvrtek v 10:00. Cena 30 Kč.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb