Mezigenerační vztahy
Setkání skupiny empatické komunikace

Čt 12. 4. 2018, 10:00–11:30

Přednáška | Zdraví
Lektor: Barbora Čapinská
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Životy, hodnoty a přístupy mladších generací mohou být velice odlišné a mohou způsobovat nedorozumění, ba i vážné spory. Nenásilná komunikace nám pomůže nahlížet na konflikty jako na zdroj obohacení našich životů. Vysvětlíme si, co konflikt způsobuje a jak je možné mu předcházet. Zejména však se naučíme jej řešit bez poražených a bez následné mrzutosti a dozvíme se, jak tyto dovednosti uplatňovat v běžném styku s lidmi i v rodinných vztazích.

Cílem podpůrné skupiny empatické komunikace je vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém se lze vypovídat, získat podporu, porozumění, ale i se komunikačně a sociálně rozvíjet. Budeme rozvíjet dovednosti a nástroje empatické komunikace, která umožňuje laskavým a přitom upřímným způsobem navazovat a udržovat harmonický vztah se sebou i druhými. Postupně se budeme věnovat tématům relevantním pro seniory podle zájmu a potřeb účastníků. Přijďte se duševně občerstvit, inspirovat se, podělit o své strasti či se seznámit. Skupina je otevřená pro všechny, pravidelná docházka je vítaná, ale ne nutná. Skupina se schází 1x měsíčně. Vždy ve čtvrtek v 10:00. Cena 30 Kč.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb