Život seniora ve 21. století
setkání skupiny empatické komunikace

St 24. 1. 2018, 10:00–11:15

Zdraví
Lektor: Barbora Čapinská
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Setkání bude věnováno zamyšlení se nad specifiky seniorského věku v kontextu života ve velkoměstě 21. století. Společně se pokusíme zjistit, jaké pocity a potřeby lidé starší generace sdílejí a jak se jim daří tyto potřeby realizovat. Zjistíme, v čem může být život ve velkoměstě výhodou a v čem je naopak obtížný. Přijďte se společně inspirovat, jak případná úskalí překonávat. Vstup zdarma.

Cílem podpůrné skupiny empatické komunikace je vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém se lze vypovídat, získat podporu, porozumění, ale i se komunikačně a sociálně rozvíjet. Budeme rozvíjet dovednosti a nástroje empatické komunikace, která umožňuje laskavým a přitom upřímným způsobem navazovat a udržovat harmonický vztah se sebou i druhými. Postupně se budeme věnovat tématům relevantním pro seniory podle zájmu a potřeb účastníků. Přijďte se duševně občerstvit, inspirovat se, podělit o své strasti či se seznámit.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb