Cesta životem

St 18. 10. 2017, 13:00–14:30

Přednáška | Zdraví
Lektor: Lucie Nielsen
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Cesta životem je úvodní přednáškou k pravidelnému cyklu setkávání se nad tématy, které přináší život. Je duchovně laděným ohlédnutím se nad zkušenostmi našeho života i těch, které známe z vyprávění a i možná těch, které jsme prožili v jiných dobách a časech. Přednáška je inspirací na cestě za sebepoznáním a nacházením smyslu, krásy a hloubky života i tam, kde se na první pohled zdá, že se k nám štěstěna obrátila zády. Cena 30 Kč.

Lektorka je vystudovaným psychologem a má zkušenosti z praxe i kurzů regresivních terapii a hypnózy. Na přednášku navazuje cyklus pravidelných setkávání v menší skupině 1x za 14 dní. Termíny budou upřesněny nebo se je dozvíte na recepci Přístavu 7.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb