Pulsující Marseille, jak ji neznáte

Út 24. 10. 2017, 11:30–13:00

Přednáška | Kultura
Lektor: Denisa Chopard Pištorová
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Denise Chopard Pištorová vás zavede do města Marseille, kterou má prochozenou křížem krážem. Představíme si nejen historické památky tohoto města, ale stejně tak život, který v Marseille přímo pulzuje. Povíme si něco o gastronomii, o kulturním bohatství, které přinesli a přinášejí cizinci žijící v Marseille. Nezapomeneme ani na umění a významné osobnosti. Nevyhneme se ani typickému přízvuku Francouzů z Marseille, ani její negativní pověsti.

Denisa Chopard Pištorová vystudovala sociologii na Université de Strasbourg ve Francii a etnologii na Univerzitě Karlově v Praze. Několik let pak studijně a pracovně pobývala ve Francii (Marseille, Montpellier, Strasbourg aj.). Dlouhodobě působila ve sféře pedagogiky se zaměřením na jazykové vzdělávání (francouzština, čeština pro cizince), ve sféře cestovního ruchu a v sociálních službách. V současné době se věnuje přednáškové činnosti se zaměřením převážně na psychologická a cestovatelská témata. Vstup 30 Kč.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb