Fake news
Život v době informační

Po 21. 1. 2019, 12:30–14:00

Přednáška | Kultura
Lektor: Barbora Čapinská
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

V záplavě mediálních sdělení je často těžké rozlišit kvalitní zprávy od nekvalitních, důvěryhodné od nedůvěryhodných. Čím dál častěji se setkáváme se zavádějícími či vyloženě lživými články či výroky a tápeme, komu a čemu věřit. Může to v nás vzbuzovat nejistotu, frustraci či zlost, ale i chuť stáhnout se do ústraní a už nevěnovat pozornost veřejnému dění vůbec. Cílem tohoto semináře je hledat hranici mezi smyšleností a fakty. Vysvětlíme si dnes běžně používané pojmy jako fáma, dezinformace, poplašný mail či hoax a ve srovnání s běžnou informativní zprávou či názorovým článkem se pokusíme sestavit typologii zavádějících a lživých zpráv, kterým se často obecně říká „fake news“. Naučíme se posoudit kvalitu a důvěryhodnost mediálních sdělení podle několika základních kritérií, jako jsou například pravdě-podobnost, vyhovující titulek či používaný jazyk. A, konečně, povíme si, proč je pro jedince i společnost tak důležité umět tato sdělení rozlišovat. Lektor: Mgr. Barbora Čapinská.

Celoroční cyklus mediálního vzdělávání v Centru Elpida. Většina současných seniorů prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy ještě neexistoval rozvinutý mediální trh, účast občanů na společenském dění byla omezená, kritické myšlení a utváření vlastního názoru nebylo podporováno. Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Cílem našeho cyklu seminářů je seznámit vás se světem médií, s novinářským řemeslem a přispět k lepší schopnosti utvářet si vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se pohybovat po internetu nebo debatovat s hosty o hodnotách jako jsou svoboda slova či státní propaganda. Mgr. Barbora Čapinská je doktorandkou v oboru politologie na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ve své disertační práci na pomezí psychoanalýzy a politické teorie se věnuje formám státního útlaku a překážkám, které brání změnám ve společnosti, jako jsou vliv médií na vnímání reality či lidská (ne)schopnost vést konstruktivní diskusi.Má zálibu v odhalování mocenských praktik ukrytých v jazyce. Cena 30,-.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb