Klan Benešů
Osudy rodiny druhého československého prezidenta

St 9. 1. 2019, 13:30–15:00

Přednáška | Kultura
Lektor:
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Přednáška z cyklu Češi ve světě. Edvard Beneš, ministr zahraničí a posléze prezident Československa, byl nejmladším z deseti sourozenců. Přednáška přiblíží zajímavé osudy členů Benešova klanu, blíže se zaměří na bratry Jana a Vojtu, kteří prožili část života v USA, ale také například na synovce Bohuše, u kterého prezident poté, co abdikoval po Mnichovské dohodě na podzim 1938, bydlel v Londýně. Díky unikátním materiálům z rodinného archivu přednášející přiblíží i samotnou osobu diplomata a státníka Edvarda Beneše z netradičních úhlů pohledu.

PhDr. Martin Nekola, Ph.D. - politolog, badatelsky se zaměřuje na československý exil po únrou 1948 a nedemokratické režimy. Je autorem pěti knih literatury faktu a více než sta článků. Absolvoval několik vědeckých stipendií ve Spojených státech amerických. Vstupné na přednášku 30,-.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb