Naši krajané a první československá republika

3. 12. – 3. 12. 2018, 12:00–13:30

Přednáška | Kultura
Lektor:
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Přednáška z cyklu Češi ve světě. Není žádným tajemstvím, že za hranicemi žijí a žily statisíce, ne-li miliony Čechů. Přednáška se zaměří na léta 1918-1938 a přiblíží naše krajany v USA, Latinské Americe, Austrálii, Jižní Africe a jinde ve světě. Jaký byl vztah krajanských komunit se starou vlastí, proč Češi odcházeli a jaké strasti je na dlouhé cestě čekaly? Přednáška na závěr zmíní i jak krajané reagovali na změny v letech 1939 a 1948, tedy nacistickou okupaci a poté komunistický převrat.

PhDr. Martin Nekola, Ph.D. - politolog, badatelsky se zaměřuje na československý exil po únrou 1948 a nedemokratické režimy. Je autorem pěti knih literatury faktu a více než sta článků. Absolvoval několik vědeckých stipendií ve Spojených státech amerických. Vstupné na přednášku 30,-.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb