Tizian: Toaleta mladé ženy
Tajemná řeč obrazů

Út 20. 11. 2018, 15:00–16:30

Přednáška | Kultura
Lektor: Hana Sedláková
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Přednáška nás seznámí s dílem jednoho z nejvýznamnějších mistrů italské renesance. Rozebereme obraz, který se nachází ve sbírkách Obrazárny pražského hradu, a také si představíme několik slavných děl Tizianových současníků, benátských manýristů Tintoretta a Veronese.

V každé přednášce vám představíme a společně rozebereme jedno slavné umělecké dílo. Malíři a sochaři do svých děl od nepaměti vkládali náměty a symboly, jejichž poznávání a interpretace pro nás může být nejen zábavná, ale i poučná. Důraz bude kladen na jednoduchý ikonografický rozbor a souvislosti jednotlivých prvků v dějinách výtvarného umění. Posluchači se tak naučí nejen rozumět řeči symbolů, ale dozví se také něco o době vzniku díla, jeho autorovi či objednavateli. Hana Sedláková vystudovala Dějiny umění na FF UK v Praze. V současné době pracuje jako fundraiser v Domově Sue Ryder v Praze. Vstup 30 Kč.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb