Slovácko Joži Uprky
Z cyklu Tajemná řeč obrazů

Út 23. 10. 2018, 15:00–16:30

Přednáška | Kultura
Lektor: Hana Sedláková
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Přednáška představí umělce, pro něhož se celoživotní inspirací stala oblast rodného Slovácka. Uprka ve své rozsáhlé tvorbě spojil znalost nových malířských postupů konce 19. století (impresionismus) a tradic lidového umění a kultury. Představeni budou i další reprezentanti českého výtvarného folklorismu.

V každé přednášce vám představíme a společně rozebereme jedno slavné umělecké dílo. Malíři a sochaři do svých děl od nepaměti vkládali náměty a symboly, jejichž poznávání a interpretace pro nás může být nejen zábavná, ale i poučná. Důraz bude kladen na jednoduchý ikonografický rozbor a souvislosti jednotlivých prvků v dějinách výtvarného umění. Posluchači se tak naučí nejen rozumět řeči symbolů, ale dozví se také něco o době vzniku díla, jeho autorovi či objednavateli. Hana Sedláková vystudovala Dějiny umění na FF UK v Praze. V současné době pracuje jako fundraiser v Domově Sue Ryder v Praze. Vstup 30 Kč.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb