Giotto: skutečná realita života
Z cyklu Tajemná řeč obrazů

Čt 19. 7. 2018, 14:15–15:45

Přednáška | Kultura
Lektor: Hana Fišerová
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Přednáška nás seznámí s dílem předchůdce italské renesance, Giotta Bondoneho, především s jeho cyklem fresek v kapli Scrovegni v Padově. Giotto se ve své tvorbě inspiroval přírodou, čímž překonal starý byzantský způsob malby. Jeho postavy dosahují v malířství do té doby nebývalé duševní i fyzické plasticity a váhy, a tak byl oslavován i v Danteho Božské komedii.

V každé přednášce vám představíme a společně rozebereme jedno slavné umělecké dílo. Malíři a sochaři do svých děl od nepaměti vkládali náměty a symboly, jejichž poznávání a interpretace pro nás může být nejen zábavná, ale i poučná. Důraz bude kladen na jednoduchý ikonografický rozbor a souvislosti jednotlivých prvků v dějinách výtvarného umění. Posluchači se tak naučí nejen rozumět řeči symbolů, ale dozví se také něco o době vzniku díla, jeho autorovi či objednavateli. Hana Fišerová vystudovala Dějiny umění na FF UK v Praze. V současné době pracuje jako fundraiser v Domově Sue Ryder v Praze. Vstup 30 Kč.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb