Síla laskavosti
Setkání skupiny empatické komunikace

Čt 7. 6. 2018, 10:00–11:30

Přednáška | Zdraví
Lektor: Barbora Čapinská
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Často se obáváme, že naše zranitelnost či laskavost bude zneužita a budeme „poraženi“. Na závěrečném setkání se podíváme, jak nám empatické naslouchání, autenticita a projevování zranitelnosti pomáhají dosáhnout dvou hlavních cílů nenásilné komunikace: navazování opravdových vztahů se sebou a druhými a projevování radosti ze vzájemného obohacování našich životů. Zamyslíme se, kde leží hranice mezi laskavostí a asertivitou? Shrneme si zásady empatického naslouchání a dozvíme se, jak nezištně oceňova

Cílem podpůrné skupiny empatické komunikace je vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém se lze vypovídat, získat podporu, porozumění, ale i se komunikačně a sociálně rozvíjet. Budeme rozvíjet dovednosti a nástroje empatické komunikace, která umožňuje laskavým a přitom upřímným způsobem navazovat a udržovat harmonický vztah se sebou i druhými. Postupně se budeme věnovat tématům relevantním pro seniory podle zájmu a potřeb účastníků. Přijďte se duševně občerstvit, inspirovat se, podělit o své strasti či se seznámit. Skupina je otevřená pro všechny, pravidelná docházka je vítaná, ale ne nutná. Skupina se schází 1x měsíčně. Vždy ve čtvrtek v 10:00. Cena 30 Kč.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb