Stáří jako hodnota aneb proč bychom se netěšili
Přednáška zdarma na den otevřených dveří

St 14. 2. 2018, 13:00–14:30

Přednáška | Kultura
Lektor:
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Přednáška je zamyšlením nad povahou (ne)respektu české společnosti vůči seniorům. Samotné stáří, jeho výsady i strasti, stejně tak jako jeho mediální obraz dopadají na psychiku i sebehodnocení jedinců i celé společnosti. Pokud je jedním ze znaků dnešní doby tzv. „krize hodnot“, zamyslíme se nad tím, zda přehlížíme či již konečně objevujeme ve stáří hodnotový svět, jehož možnosti jsou v dnešním čase nedoceněné, ať již na poli profesním, nebo v rovině vztahů a rodinného života.

Přednáška PhDr. Milady Záborcové, Ph.D., autorky knihy "Jak projít životními krizemi k životním výhrám" a specialistky komunikačních strategií. Lektorka působí aktivně ve vzdělávání dospělých od roku 2002, pro seniory pořádá kurzy v oblasti komunikace, literární přednášky a další vzdělávací programy. Ve svých kurzech a workshopech se zaměřuje zejména na podporu a zlepšování mezilidských vztahů, zabývá se krizovou komunikací, řešením konfliktů při práci s lidmi, zvládáním změn a stresových situací a rozvojem emočních dovedností. Setkávání se seniory jí přináší celou škálu možností dívat se různými úhly pohledu, zamýšlet se nad tématy, která se týkají stáří, a společně s dalšími pracovat tak, abychom dokázali jako společnost přistupovat ke stárnutí s větší úctou i respektem. Vstup volný. Akce je zdarma v rámci Dne otevřených dveří, který pořádáme 2x ročně. Koktejl ochutnávek z našeho programu. Rezervace nutná.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb