Obdarování obrazu
výtvarná dílna s arteterapeutickými prvky

St 6. 12. 2017, 9:30–11:00

Dílna | Tvůrčí
Lektor: Markéta Krčková
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Vkládám svoji aktivitu, své výtvarné pojetí, svůj um jako dar. Kombinovaná technika suchého pastelu a uhlu.

Pravidelně ve středu 1x za 14 dní 9:30–11:00. Cena jednorázově 99 Kč /1,5 hod.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb