Pulsující Marseille, jak ji neznáte

Út 24. 10. 2017, 11:30–13:00

Přednáška | Kultura
Lektor: Denisa Chopard Pištorová
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Denise Chopard Pištorová vás zavede do města Marseille, kterou má prochozenou křížem krážem. Představíme si nejen historické památky tohoto města, ale stejně tak život, který v Marseille přímo pulzuje. Povíme si něco o gastronomii, o kulturním bohatství, které přinesli a přinášejí cizinci žijící v Marseille. Nezapomeneme ani na umění a významné osobnosti. Nevyhneme se ani typickému přízvuku Francouzů z Marseille, ani její negativní pověsti.

Denisa Chopard Pištorová vystudovala sociologii na Université de Strasbourg ve Francii a etnologii na Univerzitě Karlově v Praze. Několik let pak studijně a pracovně pobývala ve Francii (Marseille, Montpellier, Strasbourg aj.). Dlouhodobě působila ve sféře pedagogiky se zaměřením na jazykové vzdělávání (francouzština, čeština pro cizince), ve sféře cestovního ruchu a v sociálních službách. V současné době se věnuje přednáškové činnosti se zaměřením převážně na psychologická a cestovatelská témata. Vstup 30 Kč.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb