Italština na cesty
Letní opakování

Út 29. 8. 2017, 9:00-12:00

Kurz | Jazyky
Lektor: Lucie Gramelová
Místo: Centrum Elpida, Na Strži 40, Praha 4
Odkaz na mapu →

Chci se přihlásit…

Cílem kurzu je pomoci účastníkům zvládnout základní situace, které nás potkávají na cestách (zejména představování, objednávání v restauraci a dotazy na cestu). Náplní kurzu jsou také základní fráze (pozdravy a další), číslovky, hodiny a dny v týdnu. Z gramatiky probereme rod a číslo podstatného jména, slovesa "být" a "mít", dále pravidelná slovesa 1., 2. a 3. třídy a základní předložky.

Vede Lucie Gramelová, autorka internetového blogu o jazycích "Jazykový koutek", specialistka na románské jazyky a nadšenec do výuky jazyků obecně. Cena 199,-/3 hodiny.

Program Centra Elpida
Rozvrh hodin
Pravidla poskytování služeb →