Tizian: Toaleta mladé ženy
Z cyklu Tajemná řeč obrazů

Čt 25. 5. 2017, 14:15-15:45

Přednáška | Kultura
Lektor: Hana Fišerová
Místo: Centrum Elpida, Na Strži 40, Praha 4
Odkaz na mapu →

Přednáška nás seznámí s dílem jednoho z nejvýznamnějších mistrů italské renesance.Rozebereme obraz, který se nachází ve sbírkách Obrazárny pražského hradu, a také si představíme několik slavných děl Tizianových současníků, benátských manýristů Tintoretta a Veronese. Cyklus Tajemná řeč obrazů. V každé přednášce vám představíme a společně rozebereme jedno slavné umělecké dílo. Malíři a sochaři do svých děl od nepaměti vkládali náměty a symboly, jejichž poznávání a interpretace pro nás může být nejen zábavná, ale i poučná. Důraz bude kladen na jednoduchý ikonografický rozbor a souvislosti jednotlivých prvků v dějinách výtvarného umění. Posluchači se tak naučí nejen rozumět řeči symbolů, ale dozví se také něco o době vzniku díla, jeho autorovi či objednavateli.

Přednášející Hana Fišerová vystudovala Dějiny umění na FF UK v Praze. V současné době pracuje jako fundraiser v Domově Sue Ryder v Praze. Vstup 30 Kč.

Program Centra Elpida
Rozvrh hodin
Pravidla poskytování služeb →