Voda, historie od zdrojů přes vodárenství po čistírny odpadních vod.
Z cyklu Povídání o Praze

St 19. 4. 2017, 9:00-10:30

Přednáška | Kultura
Lektor: Alena Štěpánová
Místo: Centrum Elpida, Na Strži 40, Praha 4
Odkaz na mapu →

Voda, historie od zdrojů přes vodárenství po čistírny odpadních vod. Přednáškový cyklus věnovaný dějinám a architektuře staré Prahy, hledání souvislostí mezi historií a městem. Je zamýšlen jako průprava a inspirace k vašemu vlastnímu poznávání města.

Přednáší Alena Štěpánová, cena 30 Kč.

Program Centra Elpida
Rozvrh hodin
Pravidla poskytování služeb →