Darování

Darování

Naše projekty jsou financovány ze státního rozpočtu, rozpočtu jednotlivých městských částí Prahy, darů nadací, nadačních fondů a soukromých firem. Velmi významným finančním zdrojem jsou pro nás také dary individuálních dárců.

Jak mohu pomoci?

Vyberte si libovolný projekt, který podpoříte svým darem. Můžete si vybrat třeba hodinu v Centru Elpida, podpoříte tak hodinový provoz Centra, kde se senioři učí třeba pracovat s počítačem nebo den na Lince seniorů, která tak díky vám pomůže 30 volajícím seniorům v nouzi.

Libovolnou částkou můžete podpořit i časopis Vital plus. Časopis je založen na konceptu solidarity. Pokud vydávání časopisu podpoříte, dostane se i k těm, kteří by si jej nemohli dovolit koupit (senioři v domovech pro seniory a ostatních pečovatelských zařízení).

  • 1 hodina v Centru Elpida – 1 200 Kč
  • 1 den v Centru Elpida – 9 600 Kč
  • 1 hovor na Lince seniorů – 100 Kč
  • 1 den na Lince seniorů – 8500 Kč
  • 1 vydání časopisu Vital Plus – 350 000 Kč

Podpořte nás prostřednictvím portálu Darujsprávně.cz

Další způsoby jak nás podpořit

  • Bankovním převodem na náš transparentní účet 283 842 5028 / 5500.
  • Podpořte Centrum Elpida pomocí dárcovské SMS DMS ELPIDA na číslo 87 777.
  • Podpořte Linku seniorů pomocí dárcovské SMS DMS LINKASENIORU na číslo 87 777.
  • Přispívat lze i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK ELPIDA na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Cena dárcovské SMS je 30 Kč, Elpida obdrží 27 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Více o darování

Darem se rozumí bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který je realizován na základě darovací smlouvy podle občanského zákoníku (s uvedením účelu daru). Dárce může použít hodnotu daru jako odpočitatelnou položku snižijící základ daně z příjmu podle zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu.

Fyzické osoby – Hodnotu daru lze odečíst z daňového základu, pokud v úhrnu převyšuje 1000 Kč nebo se jedná o částku, která je vyšší než 2% daňového základu. V úhrnu si fyzická osoba může odečíst maximálně 10% ze základu daně.

Právnické osoby – Hodnotu daru lze odečíst z daňového základu, pokud v úhrnu převyšuje 2000 Kč. Maximálně je možné odečíst hodnotu darů do výše 5% daňového základu. Pro získání daňové úlevy od nás potřebujete potvrzení o výši daru, které vám rádi vystavíme.

Sponzorování – je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za takové služby, vymezené smlouvou o reklamě nebo o spolupráci podle obchodního zákoníku.

 
 
Naši partneři
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo