Martina Kovaříková

lecturer image

Po ukončení SŠ ekonomické se rozhodla jít jinou cestou, a tak absolvovala přípravný ročník se zaměřením na psychologii. Poté nastoupila na vyšší odbornou školu personalistiky, kde získala titul DiS., a připravila se na získání titulu vysokoškolského (Mgr.). Ten obdržela později v oboru andragogiky, tedy v oboru zabývajícím se výchovou a vzděláváním dospělých. "Ze všeho nejvíc mě potěší i ten nejmenší pokrok klientů při práci s PC nebo tabletem. To nadšení, se kterým klienti objevují zákoutí internetu a nové technologie, mi dodává chuť do další práce. Ne jedenkrát se mi stalo, že jsem z hodiny odcházela s lepší náladou, než se kterou jsem do hodiny vstupovala. Mým přáním je, aby toto bylo vzájemné a klienti si z mých hodin mimo nových informací a zkušeností odnášeli také dobrou náladu."


Momentálně v programu lektora žádné akce nejsou.