Lektoři Centra Elpida

Marc
Babec

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Helena
Bartošová

Vystudovala Univerzitu Karlovu obor Pedagogika se specializací VV a DV, Akademii sociálního umění TABOR obor muzikoterapie, Waldorfský seminář a Divadelní…

Marcela
Borgesová

Vystudovala Přírodovědeckou a Filosofickou fakultu UK obory biologie a filosofie. Pracovala a dosud externě pracuje jako odborná redaktorka pro různá…

Marcela
Boušková

Dlouholetá lektorka anglického jazyka a průvodkyně po krásách Prahy. Jazyky se živí od svých gymnaziálních let, kdy si prací s americkými studenty osvojila…

Zdeněk
Brunclík

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Barbora
Čapinská

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Zdenka
Černá

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou. Poté žila deset let v Anglii a po celou dobu intenzivně studovala angličtinu. „Angličtina je pro mě srdcová…

Petr
Chrdle

Petr Chrdle, český nakladatel, cestovatel a esperantista, který má dlouholeté zkušenost s výukou esperanta, autor učebnice esperanta. Svého hlavního koníčka…

Phill
Dodge

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Juan
Espuny

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Hana
Fišerová

Vystudovala Dějiny umění na FF UK v Praze, poté pracovala jako kurátorka a vedoucí Artotéky Opatov v Městské knihovně v Praze. V současné době pracuje jako…

Lucie
Gramelová

Lucie Gramelová se věnuje popularizaci moderních metod v jazykové výuce, je autorkou několika učebnic a píše blog o výuce cizích jazyků…

Mirka
Havrdová

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Hana
Hejdová

„Abychom lépe pochopili současnost, měli bychom znát minulost. Jsem moc ráda, že čím dál víc seniorů, pro které není často jednoduché rozumět…

Petra
Hončíková

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Jan
Houdek

„Práce s našimi klienty je inspirující. Mají mnoho zkušeností, hodně toho prožili. Hodiny s nimi mne obohacují. Studenti, které v Elpidě máme, jsou…

Eva
Hrazděrová

Zpočátku jako učitelka, později i logopedická asistentka se věnovala celý život s velkou péčí dětem, které měly specifické poruchy učení. Absolvovala…

Marko
Janicki

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Václav
Karlík

"Je pro mě naplňující být mezi lidmi, kteří se skutečně chtějí něco naučit. Za můj život mě učilo mnoho velice chytrých lidí, avšak jenom pár z…

Monika
Kaššaiová

Monika Kaššaiová (1987, Humenné) je divadelnice, která pracuje se zajímavými skupinami lidí. Po absolvování VŠMU v Bratislavě a specializace Divadelní…

Petra
Klapka

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Lenka
Kniha Bartůňková

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Jan
Košťálek

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Martina
Kovaříková

Po ukončení SŠ ekonomické se rozhodla jít jinou cestou, a tak absolvovala přípravný ročník se zaměřením na psychologii. Poté nastoupila na vyšší…

Zuzana
Kroupová

Vystudovala numerickou matematiku na Matematicko fyzikální fakultě UK a většinu života pracuje v IT oblasti. Orientálnímu tanci se intenzivně věnuje od roku…

Štěpánka
Maňhalová

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Petra
Melingerová

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Barbora
Mikušová

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Zuzana
Neradová

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Lucie
Nielsen

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Irena
Osvaldová

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Alena
Pařízková

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Hana
Pěchová

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Martin
Počta

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Doris
Pokorná

Absolvovala Střední ekonomickou školu se zaměřením na zahraniční obchod a cizí jazyky. Studovala i knihovnickou školu. Studium jazyků po mnoha letech…

Josef
Rejzek

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Ludmila
Rejzková

"Józe se věnuji již dlouhá léta a nyní jsem ráda, že mohu v Elpidě předávat svým vrstevníkům zkušenosti, které jsem cvičením získala a stále…

Barbora
Říhová

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Marta
Roubalová

Cvičitelka 1. třídy všestrannosti – zdravotní a kondiční gymnastiky, aerobního cvičení. Absolventka vzdělávacích pohybových kurzů s cvičitelským…

Barbora
Schneiderová

Jako obdivovatelka příběhů slovem i písmem jsem vystudovala Divadelní fakultu JAMU v Brně a pracuji jako ředitelka Spolku Storytelling, rozhlasová a divadelní…

Alena
Štěpánová

Vystudovala chemické inženýrství na VŠCHT a celých 31 let pracovala v projekci. Má zkoušku pro průvodce Prahou u PIS. Velkou část života bydlela na Starém…

Jáchym
Svoboda

Francouzštinu se naučil během pobytu ve Francii v letech 2003 až 2008. Po návratu do České republiky získal certifikát DALF C2 a vystudoval Francouzskou…

Karel
Tejkal

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Kristina
Václavů

V roce 2001 dokončila magisterské studium Germanistiky (s didaktikou němčiny) a Nordistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a od té doby se zabývá…

Kateřina
Velcová

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Damian
Vlašič Marcel

Lektor španělštiny, rodilý mluvčí, s mnohými pedagogickými zkušenostmi, s více než dvanáctiletou praxí ve vyučování studentů všech úrovní…

Petra
Vodičková

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Klára
Wagsteinová

Vystudovala VOŠ publicistiky, obor kulturní publicistika a Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku, obor kamera. "V Centru Elpida vyučuji angličtinu…