Další kurzy a přednášky Centra Elpida

Gymnastika myšlení – trénink paměti s Evou Hrazděrovou

Otevřené skupiny, začít můžete kdykoliv. Péče o naši paměť je základ duševní hygieny, předpoklad kvalitního a déle trvajícího myšlení a příslibem aktivního života ve stáří. Proč je prospěšný trénink paměti? Mozek je nutný stále trénovat. Mozek je také spoluzodpovědný za délku života. Kdo si namáhá rozum, žije nejen déle, ale i šťastněji. V kolektivu spolužáků trénujeme všechny kognitivní funkce nejen paměť (rozlišujeme více druhů), ale i koncentraci pozornosti, řeč a slovní zásobu, orientaci, logické myšlení a myšlení v souvislostech, prostorovou orientaci a představivost, ale i čtení, psaní či počítání. To vše zábavnou a hravou formou. Různé časy 1x týdně.

Grafologie se Zdenou Landovou
Otevřené skupiny, začít můžete kdykoliv. Grafologie (psychologie písma) je metoda, pomocí které na základě rozboru rukopisu určíme temperament a charakterové vlastnosti osobnosti pisatele. Grafologie se může stát velice příjemným koníčkem pro ty, kteří chtějí lépe poznat vlastnosti svých blízkých a tak lépe pochopit jejich prožívání a chování. Životní zkušenosti seniorů jsou v tomto případě velkým darem při odhalování tajů písma. 1x za 14 dní, začátečníci i pokročilí.

Po stopách šlechtických rodin
Dlouhodobý přednáškový cyklus Hany Hejdové, 1x za měsíc přednáška věnovaná jednomu význačnému šlechtickému rodu, na kterou navazuje procházka Prahou nebo výlet do jejich sídla. Vyprávění o jejich zajímavých osudech, jejich minulosti i současnosti, o památkách, které po sobě zanechaly v Praze i jinde v Čechách. Každé první pondělí v měsíci.

Povídání o Praze
Dlouhodobý cyklus Aleny Štěpánové věnovaný dějinám a architektuře staré Prahy, hledání souvislostí mezi historií a městem. Povídání o Praze je zamýšleno jako průprava a inspirace k vašemu vlastnímu poznávání města. Každou třetí středu v měsíci.

Peníze třetího věku I. a II.

Prakticky kurz zaměřený na bezpečí vašich osobních financí v každodenním životě.
Šetříte nebo rozhazujte? Umíte správně nakládat se svými penězi a víte jak sestavit rodinný rozpočet? Prokouknete trik podomního obchodníka? Využíváte svých spotřebitelských práv? Tyto a další otázky Vám osvětlí abeceda finanční gramotnosti. Lektorka Eva Krhovská. Rozsah výuky: 5x90 min. nebo jednorázové semináře.

Průvodce dobrým stárnutím
Tradičně i netradičně o evropské i alternativní medicíně. Informace ze světa zdraví, prevence, životního stylu a sebebepoznání. Přednáší a na dotazy odpovídají odborníci z medicínských a příbuzných oborů, kteří zdůrazňují pohled na člověka v jeho celistvosti. 1x za 14 dní.

Zahradníkův rok
Povídání inspirovaných knihou Karla Čapka Zahradníkův rok. Praktické rady a tipy pro daný měsíc. Určeno všem pěstitelům, zahrádkářům a milovníkům květeny. Praktické ukázky řezu ovocných stromu na hrázi rybníku Šeberák. Tématem pravidelného setkávání je popis aktuálních dějů na našich zahrádkách a cenné pěstitelské rady. Nepravidelně. Přednáší Josef Rejzek.


Ceny kurzů dle aktuálního ceníku, vstupné na přednášky 30 Kč a na procházku Prahou 50 Kč, ceny výletů určeny individuálně. Aktuální program Centra Elpida s daty začátků kurzů a kulturních akcí najdete zde