Komunikace mezi muži a ženami
Setkání skupiny empatické komunikace

Čt 14. 2. 2019, 9:00–10:30

Přednáška | Zdraví
Lektor: Barbora Čapinská
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Potíže v komunikaci mezi ženami a muži vznikají vlivem mnoha faktorů: kromě řeči těla to závisí také na volbě slov a způsobu utváření vět, zejména však na stereotypní interpretaci vzájemných sdělení. Muži se mohou ztrácet v záplavě ženských emotivních slov, ženy zase obtížně chápou mužskou mlčenlivost. Vyčítání, nezájem či citové vydírání – nejčastější vzájemné negativní interpretace – způsobují nedorozumění a odcizení. Znalost některých zásadních rozdílů mezi oběma pohlavími a pochopení potřeb skrývajících se za slovy nám dává možnost sblížit se.

Zlobí vás lidé v MHD? Trápí vás neumyté nádobí, když odjíždíte na chatu? Domníváte se, že lidé zneužívají vaši laskavost? Cílem seminářů o nenásilné komunikaci je rozvíjení dovedností, které umožňují laskavým a přitom asertivním způsobem navazovat a udržovat harmonický vztah se sebou i druhými. Lidé v MHD budou možná stále hrubí a nádobí se bude kupit, ale my se naučíme jimi netrápit. Postupně se budeme věnovat tématům důležitým pro každého člověka bez ohledu na věk a životní zkušenosti, podle zájmu a potřeb účastníků. Nenásilná komunikace dává možnost vytvářet bezpečný prostor pro vypovídání, porozumění a získání podpory pro začleňování nových komunikačních postupů do života. Přijďte se duševně občerstvit, inspirovat se, podělit o své strasti či se seznámit. Cyklus je otevřen pro všechny, pravidelná docházka je vítaná, ale ne nutná. Skupina se schází 1x měsíčně. Vždy ve čtvrtek v 9:00.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Komunitní centrum Elpida, který je spolufinancován Evropskou unií.