Jak si přestat stěžovat? Aneb Přebíráme odpovědnost za svoje životy
Setkání skupiny empatické komunikace

29. 11. – 29. 11. 2018, 9:00–10:30

Přednáška | Zdraví
Lektor: Barbora Čapinská
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

I ve stáří si můžeme uvědomit, že nežijeme vlastní život, že plníme očekávání druhých, že je obviňujeme z naší nepohody, máme pocit, že sami nic nemůžeme změnit. Cílem druhého setkání bude zjistit, jaké komunikační nástroje nám pomohou najít myšlenková schémata, která nám brání vzít život do svých rukou. Naučíme se naslouchat sami sobě, rozšifrovat své pocity, potřeby a touhy. Otevřeme se tak proměnám, které nám pomohou v řešení konfliktů, na něž se zaměříme během dalších setkání.

Zlobí vás lidé v MHD? Trápí vás neumyté nádobí, když odjíždíte na chatu? Domníváte se, že lidé zneužívají vaši laskavost? Cílem seminářů o nenásilné komunikaci je rozvíjení dovedností, které umožňují laskavým a přitom asertivním způsobem navazovat a udržovat harmonický vztah se sebou i druhými. Lidé v MHD budou možná stále hrubí a nádobí se bude kupit, ale my se naučíme jimi netrápit. Postupně se budeme věnovat tématům důležitým pro každého člověka bez ohledu na věk a životní zkušenosti, podle zájmu a potřeb účastníků. Nenásilná komunikace dává možnost vytvářet bezpečný prostor pro vypovídání, porozumění a získání podpory pro začleňování nových komunikačních postupů do života. Přijďte se duševně občerstvit, inspirovat se, podělit o své strasti či se seznámit. Cyklus je otevřen pro všechny, pravidelná docházka je vítaná, ale ne nutná. Skupina se schází 1x měsíčně. Vždy ve čtvrtek v 9:00. Cena 30 Kč.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb