Reklama a manipulace
Život v době informační

10. 12. – 10. 12. 2018, 12:30–14:00

Přednáška | Kultura
Lektor:
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Žijeme ve světě reklam. Znějí z televize, rádia a v tisku jsou na každé straně. Ti odolnější z nás se jim snaží vyhnout, jenže jejich tvůrci jsou stále vynalézavější. Jejich metody udolání i těch nejvytrvalejších jedinců jsou velmi propracované a mají celou řadu podob. Kromě klasických reklamních spotů mnohé firmy využívají dalších forem, které nejsou na první pohled rozlišitelné. Své automobily umisťují do seriálů, na stranách časopisů se objevují články oslavující zázračné účinky kloubních preparátů a v ingrediencích receptů jsou vepsané potraviny, bez nichž bychom oběd neuvařili. Každý náš krok na internetu je sledován a vyhodnocován. Na základě toho nám pak jsou podstrkovány reklamy. Dostáváme se tak do kolotoče nabídek šitých na míru. Společně se podíváme, co vlastně reklama je a jak jí vědomě čelit a odolat. Řekneme si také, proč je dobré přistupovat obezřetně k reklamním telefonátům a jak vás chrání zákon. Lektor: PhDr. Alena Šteffelová.

Celoroční cyklus mediálního vzdělávání v Centru Elpida. Většina současných seniorů prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy ještě neexistoval rozvinutý mediální trh, účast občanů na společenském dění byla omezená, kritické myšlení a utváření vlastního názoru nebylo podporováno. Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Cílem našeho cyklu seminářů je seznámit vás se světem médií, s novinářským řemeslem a přispět k lepší schopnosti utvářet si vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se pohybovat po internetu nebo debatovat s hosty o hodnotách jako jsou svoboda slova či státní propaganda. PhDr. Alena Šteffelová vystudovala a získala titul v oboru žurnalistika na Univerzitě Karlově a ve světě médií se pohybuje přes 15 let. Pracovala jako redaktorka či editorka, poslední dekádu se věnuje public relations a pomáhá s komunikací řadě významných společností působících v Česku. Cena 30,-.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb