Plicní téma
Akademie zdraví s GSK

Po 28. 5. 2018, 10:00–11:30

Přednáška | Zdraví
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je nejčastější příčina návštěv u plicních lékařů. Jedná se o velmi vážné onemocnění se stále stoupající úmrtností, které se týká hlavně lidí starších 40 let. Příznaky a rizika vzniku jsou stále opomíjeny. Při přednášce a následné besedě se účastníci dozvědí o příčinách vzniku CHOPN, jejích příznacích, diagnostice, léčbě a prevenci. Dr. Stanislav Kos, CSc., FCCP – pneumolog, předseda Českého občanského spolku proti plicním (ČOPN), člen výboru a bývalý dlouholetý předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Pracoval na Plicní klinice FN Plzeň a řídil celkem 34 let Odborný léčebný ústav TRN v Janově u Rokycan. Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) je pacientská organizace. Jeho členy jsou jak odborníci – plicní lékaři, tak pacienti s plicními nemocemi i další občané se zájmem o tuto problematiku, např. rodinní příslušníci pacientů.  

Vstup zdarma. Celoroční projekt přednášek a poraden Akademie zdraví vznikl za odpory GSK.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb