Konference Diference a opakování — 25. května 2017 — Gröbova vila, Havlíčkovy sady, Praha
Elpida

Program

 • 8:30 Registrace
 • 9:15 Zahájení
 • 9:30 PhDr. Daniela Vodáčková: Úvodní přednáška
  • Úvodní přednáška zacílí na základní otázky konference. Jaké místo má práce se stálými volajícími, nebo stálými klienty v sociálních službách a krizové intervenci?  
 • 10:00 Mgr. Pavla Pejšová, Mgr. Jiří Holý
  • Česká asociace pracovníků linek důvěry České republiky.
 • 10:15 – 10:45 Přestávka na kávu
 • 10:45 Panelová diskuse
  • V panelu se představí zástupci šesti organizací, přiblíží jejich práci a budou hovořit také o tom, jakým způsobem se v jejich službě objevuje fenomén opakovaně se vracejících klientů. Mgr. Lucie Šimková (Linka seniorů), Mgr. Bohunka Horská (Modrá linka Brno), MUDr. Dana Hlaváčková (Středočeská záchranná služba), Mgr. Jana Hrazdilová (Letní dům), Mgr. Zuzana Schovánková (OP Praha 1), Mgr. Lada Vlčková (Intervenční centrum Plzeňského kraje)
 • 12:15 – 13:15 Oběd
 • 13:15 – 14:45 Workshopy (Blok 1):
 • PhDr. Daniela Vodáčková: Metodika práce se stálými volajícími
  • Pomocí sdílených zkušeností účastníků  se budeme zabývat  metodikou práce se stálými volajícími. Budeme sledovat, jak se mění vedení rozhovoru, nastavení pracovníka, práce se zakázkou v porovnání s jednorázovými a akutnějšími rozhovory. Dotkneme se některých dilemat pracovníků a jejich postojů k práci se stálými volajícími.
 • Mgr. Jiří Macháček, Kateřina Erlebachová: Práce s tělem pro pomáhající profese – SebePéče
  • Workshop je zaměřen prakticky a prožitkově. V kontextu konference, jejímž tématem je opakovaná práce s klienty, kteří trpí chronicky, se budeme orientovat na potřeby nás – kolegů z pomáhajících profesí. Rádi bychom zprostředkovali zkušenost, že skrze všímavost, dech, tělesné vnímání a pohyb, můžeme obnovovat své psychické a tělesné síly. Můžete očekávat praktická cvičení zaměřena na rozvíjení vnitřní pozornosti a všímavosti k vlastnímu tělu, která jsou inspirována terapeutickými směry zaměřenými na práci s tělem, jako jsou například bioenergetika, mindfulness, PBSP, biodynamika, Kum-Nye a jiné.
   Workshop se opakuje ve druhém bloku.
 • Mgr. Ivana Vostárková: Práce s hlasem
  • Myslíte, že dobře znáte svůj hlas? Jak se chovám ke svému hlasu, tak se chovám k sobě! Obnovování svých dechových schopností nám umožňuje rozvíjet citlivější vnímání tělesných i psychických prožitků a tím osvobozovat schopnosti plného hlasového projevu jak v mluvě, tak i ve zpěvu. Tento proces sebeuvědomování nám navozuje  harmonii mezi tělem, myslí a emocemi.
 • 14:45 – 15:15 Přestávka na kávu

 • 15:15 – 16:45 Workshopy (Blok 2):
 • Mgr. Lucie Hermánková, Mgr. Jarmila Kubáňková, PhD.: Specifika práce s dlouhodobými klienty v krizové intervenci aneb TKI 2 pro pokročilé.
  • Všichni pracovníci linek důvěry je znají, některé dlouhé roky. Jsou nejčastějším tématem linkařských supervizí. Obvykle způsobují v týmech rozkoly a názorové rozdíly. Přes všechnu specifičnost a obtížnost přinášejí výrazný růstový potenciál. Učí se na nich celé generace linkařů. Ano, řeč je o dlouhodobých „kartotéčních“ klientech. A právě oni, respektive práce s nimi, bude tématem workshopu. Nedozvíte se zázračná řešení, ani nebudeme polemizovat, zda mají nebo nemají být uživateli služby telefonická krizové pomoci. Oni tu prostě jsou a budou. My se pouze můžeme učit s nimi pracovat k užitku obou stran, s trpělivostí, vzájemným respektem a s pevnými hranicemi.
 • Mgr. Jiří Macháček, Kateřina Erlebachová: Práce s tělem pro pomáhající profese – SebePéče
  • Workshop je zaměřen prakticky a prožitkově. V kontextu konference, jejímž tématem je opakovaná práce s klienty, kteří trpí chronicky, se budeme orientovat na potřeby nás – kolegů z pomáhajících profesí. Rádi bychom zprostředkovali zkušenost, že skrze všímavost, dech, tělesné vnímání a pohyb, můžeme obnovovat své psychické a tělesné síly. Můžete očekávat praktická cvičení zaměřena na rozvíjení vnitřní pozornosti a všímavosti k vlastnímu tělu, která jsou inspirována terapeutickými směry zaměřenými na práci s tělem, jako jsou například bioenergetika, mindfulness, PBSP, biodynamika, Kum-Nye a jiné.
   Opakování workshopu z prvního bloku.
 • Lenka Ottová, Anna Vojtíšková (Linka bezpečí): Práce s opakovaně volajícími klienty
  • Cílem workshopu je zvýšit kompetence pro práci s dlouhodobými klienty dětských linek důvery. Uvědomění si specifik hovorů s těmito klienty a zároveň vlastního prožívání tohoto fenoménu. Dílčími cíli workshopu jsou: zprostředkovat „aha zážitek“ – opakovaně volající klienti na dětských LD byli, jsou a budou,  uvědomění si, zda se na opakovaném volání nějak spolupodílíme, specifikovat odlišnosti dlouhodobých klientů, nabýt prakticky využitelné postupy a jejich bezpečnou aplikaci pro práci v TKI a získat dovednosti a znalosti péče o sebe při práci s dlouhodobými klienty.
 • 17:00 Prof. Thomas Reisch: Suicidium a jeho prevence
  • V první části přednášky se zaměřím na to, jak lépe pochopit fenomén sebevražedného chování. Představím nejrůznější modely chování klientů a jejich motivaci. Dále se budu se soustředit na to, jak se sebevražedné tendence u klienta postupně vyvíjí a co se v klientovi během tohoto procesu děje, jak dojde až k životu ohrožující situaci. Z těchto modelů vyvodím důležité aspekty prevence, rozpoznání a komunikace se suicidálním klientem.
   Přednáška bude simultánně tlumočena z německého jazyka.
 • 18:00 Koncert: Sbor Elpida, after-party
  • Pěvecký sbor Elpida tvoří pětadvacet dam ve věku od šedesáti do osmdesáti let a sbormistryně, operní pěvkyně Zuzana Seibertová. Vystupují mimo jiné s Please The Trees, Jaromírem Švejdíkem, Dušanem Neuwerthem, Janem Burianem, Martinem Hůlou, Jiřím Suchým, Never Sol a mnohými dalšími. https://elpida.cz/sbor-elpida