Konference Diference a opakování — 25. května 2017 — Gröbova vila, Havlíčkovy sady, Praha
Elpida

Diference a opakování: Fenomén opakující se krize v oblasti poskytování krizové pomoci

Tématem konference je problematika práce s klienty dlouhodobě a opakovaně využívajícími služby telefonické krizové pomoci a dalších druhů krizové pomoci. Jedná se většinou o osoby, které delší dobu chronicky trpí a na krizová pracoviště se obracejí pro pomoc při stabilizaci své životní situace. Konference se bude zabývat způsoby práce s touto specifickou cílovou skupinou, hledáním nových metodických postupů a snižováním zátěže pracovníků krizové pomoci.

Konference je určena pro krizové pracovníky, psychology, sociální pracovníky, psychoterapeuty a pracovníky dalších pomáhajících profesí.

Hlavní přednášející

Thomas Reisch

Prof. Dr. med. Thomas Reisch
Vedoucí oddělení psychologie a krizové intervence univerzitní kliniky v Bernu, přední evropský odborník na krizovou intervenci se zaměřením na suicidální problematiku.

PhDr. Daniela Vodáčková
Psycholožka s dlouholetou praxí v oboru krizové intervence, supervizorka krizových pracovišť. Přednáší na FF UK v Praze, je hlavní autorkou kolektivní monografie s názvem Krizová intervence.

Registrace

1. 3. – 30. 4. 2017
Registrační poplatek: 500 Kč
Chci se přihlásit →
(poplatek musí být uhrazen do 9. května 2017)

Kontakt

Organizační tým:
tel. (+420) 603 186 673
tel. (+420) 776 136 056
e-mail: konference17@elpida.cz
Sledujte událost na Facebooku!

Událost na Facebooku

Pořadatelé

Konferenci pořádá Elpida, o.p.s., provozovatel Linky seniorů 800 200 007.

Elpida, o. p. s.
Na strži 40, 140 00 Praha 4
elpida.cz | info@elpida.cz

Program

8:30 Registrace
9:15 Zahájení
9:30 Program v plénu:
Daniela Vodáčková: Úvodní přednáška

Panelová diskuse:
Lucie Šimková (Linka seniorů)
Bohunka Horská (Modrá linka Brno)
Dana Hlaváčková (Středočeská záchranná služba)

12:15 — 13:15 Oběd

13:15 - 14.45 Workshopy - první blok

Daniela Vodáčková: Metodika práce se stálými volajícími
Jiří Macháček, Kateřina Erlebachová: Práce s tělem pro pomáhající profese – SebePéče
Ivana Vostárková: Práce s hlasem

14:45 - 15:15 Kávová přestávka

15.15 - 16.45 Workshopy - druhý blok

Lucie Hermánková, Jarmila Kubáňková: Specifika práce s dlouhodobými klienty v krizové intervenci aneb TKI 2 pro pokročilé
Jiří Macháček, Kateřina Erlebachová: Práce s tělem pro pomáhající profese – SebePéče (opakování)
Lenka Ottová, Anna Vojtíšková: Opakovaně volající klienti dětské cílové skupiny

17:00 Thomas Reisch: Suicidium a jeho prevence (přednáška)
18:00 Koncert: Sbor Elpida, after-party

Místo konání

Gröbova vila, Havlíčkovy sady, 120 00 Praha 2
Mapa →