Konference Diference a opakování — 25. května 2017 — Gröbova vila, Havlíčkovy sady, Praha
Elpida

Diference a opakování: Fenomén opakující se krize v oblasti poskytování krizové pomoci

Program konference →

Tématem konference je problematika práce s klienty dlouhodobě a opakovaně využívajícími služby telefonické krizové pomoci a dalších druhů krizové pomoci. Jedná se většinou o osoby, které delší dobu chronicky trpí a na krizová pracoviště se obracejí pro pomoc při stabilizaci své životní situace.

Konference se bude zabývat způsoby práce s touto specifickou cílovou skupinou, hledáním nových metodických postupů a snižováním zátěže pracovníků krizové pomoci.

Konference je určena pro krizové pracovníky, psychology, sociální pracovníky, psychoterapeuty a pracovníky dalších pomáhajících profesí.

Hlavní přednášející

Thomas Reisch

Prof. Dr. med. Thomas Reisch
Vedoucí oddělení psychologie a krizové intervence univerzitní kliniky v Bernu, přední evropský odborník na krizovou intervenci se zaměřením na suicidální problematiku.

PhDr. Daniela Vodáčková
Psycholožka s dlouholetou praxí v oboru krizové intervence, supervizorka krizových pracovišť. Přednáší na FF UK v Praze, je hlavní autorkou kolektivní monografie s názvem Krizová intervence.

Další informace najdete v programu →

Kontakt

Mgr. Klára Gramppová Janečková
tel. (+420) 776 136 056
e-mail: konference17@elpida.cz
Událost na Facebooku →

Událost na Facebooku

Pořadatelé

Konferenci pořádá Elpida, o.p.s., provozovatel Linky seniorů 800 200 007.

Elpida, o. p. s.
Na strži 40, 140 00 Praha 4
elpida.cz | info@elpida.cz

Místo konání

Gröbova vila, Havlíčkovy sady
120 00 Praha 2
Mapa →

Video

Daniela Vodáčková: Úvodní přednáška

Panelová diskuze

Thomas Reisch: Suicidium a jeho prevence