Jazykové kurzy Centra Elpida

Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem. Zájem seniorů o výuku jazyků roste. Senioři se chtějí domluvit v zahraničí, přečíst návod v cizím jazyce, rozumět internetu. Výuka jazyků je nejlepší prevencí proti "stárnutí mozku".
 Vyučujeme v malých skupinkách max. do 10 studentů. Tempo výuky je přizpůsobeno vám, seniorům a vaším znalostem, tak aby se všichni cítili dobře. Neméně důležité je pro nás vytvořit dobrý kolektiv spolužáků. Do kurzu můžete nastoupit i během školního roku. Najdeme vám nejvhodnější skupinku a absolvujete zkušební lekci.
Nebudeme vás trápit nekonečnými a nudnými gramatickými cvičeními nebo překlady zdlouhavých a nezáživných článků, podstatnou část každé lekce věnujeme konverzaci a procvičování komunikačních schopností. Nikdy neopomíjíme opakování dříve probrané látky, protože víme, že většina studentů se doma učí jen velmi málo.
S novým jazykem máte i lepší kritické myšlení a vidíte věci zase trochu jinak. A ještě si zlepšíte kreativitu! Při cestách je nejlepší hovořit s lidmi z dané země jejich jazykem, rádi vás přijmou za své a dostane se vám větší péče. Budete rozumět jim, oni vám. Zažijete vaši oblíbenou zemi z jiné strany než jen jako turista s cestovkou. Přečíst si noviny, cedule nebo objednat jídlo v jazyce domorodců je neuvěřitelně osvobozující.

Celoroční kurz můžete platit po 5 a 10 lekcích, nebo zvýhodněnou platbou za celý půlrok od září do konce ledna za 1955 Kč. Cena za 5 nepřenosných 90 min. lekcí je 575 Kč a za 5 přenosných 90 min. lekcí je 725 Kč.

Těšíme se na Vás. 
Přesné časy kurzů a bližší informace se dozvíte na recepci Centra Elpida nebo na telefonu 272 701 335.

Jazyková akademie pro seniory je rozdělena do dvou semestrů:
– 1. semestr září až leden
– 2. semestr únor až červen


Angličtina pro seniory
24 skupin: začátečníci, mírně, středně a více pokročilí, 1x týdne 90 min, nebo 1x týdně 60 min. Lektoři: Zdenka Černá, Veronika Dvořáková, Jan Houdek, Štěpánka Maňhalová, Klára Wagsteinová

Španělština pro seniory
3 skupiny: začátečníci, mírně a středně pokročilí, 1x týdně 90 min. Lektoři: Veronika Dvořáková a Juan Espuny

Němčina pro seniory
5 skupin: začátečníci, středně pokročilí a pokročilí, 1x týdně 90 min. Lektor: Marie Hodinková

Italština pro seniory

2 skupiny: mírně a středně pokročilí, 1x týdně 90 min. Lektor: Gianluca Girardi

Francouzština pro seniory

3 skupiny: mírně, středně a více pokročilí, 1x týdně 60 min. Lektor: Jáchym Svoboda

Na slovíčko s Angličanem
Anglická konverzace s rodilým mluvčím. 2 skupiny středně pokročilí, 1x týdně 60 min. Lektor Phill Dodge. Ve spolupráci s London Institute Praha. Otevřená skupina, začít můžete kdykoliv.

Anglická konverzace s Doris Pokornou
1 skupina: pokročilí, 1x týdně 90 min. Lektorka Doris Pokorná. Otevřená skupina, začít můžete kdykoliv.
Cena 1150 Kč za 10 nepřestupných devadesátiminutových lekcí. Možnost zakoupení hodin v bloku po 5 (575 Kč) a zvýhodněných hodin v bloku po 20 a 30 lekcích, nebo celého semestru.


Učebnice používané v naší výuce:
– AJ English File (Oxford University Press)
– Německy s úsměvem (Dana Drmlová, Božena Homolková, Drahomíra Kettnerová)
– FR mírně a středně pokročilí: Francouzština (nejen) pro samouky, pokročilí: Francouzská konverzace (obě Marie Pravdová a Miroslav Pravda.)
– ŠP mírně pokročilí: Fiesta I., středně pokročilí: Fiesta II., pokročilí: Učebnice současné španělštiny I.a II., začátečníci: Aventura

Podmínky plateb
Klient je povinen zaplatit kurzovné nejpozději v den začátku kurzu (pokud není uvedeno jinak.) Zaplacené kurzovné se nevrací, pouze v individuálních případech z vážných zdravotních důvodů potvrzených např. lékařskou zprávou z nemocnice. Plné znění Podmínek účasti kurzů k dispozici na recepci Centra.